Ještě jednou ke kvalitě potravin a etice obchodu

úterý 24. květen 2011 10:37

Problém rozdílů v kvalitě potravin ve starších a novějších členských zemích EU asi nelze absolutizovat. Přesto existuje této oblasti určitý viditelný trend, jak ukázal nedávný test na Slovensku. Zajímavou otázkou je, co s tím mohou dělat občané jako jednotlivci. V kontrastu, anebo v součinnosti s rolí státních a nadnárodních celků.

Navazuji na svůj předchozí blog, s cílem dál zkoumat některé aspekty zvoleného tématu. Ostatně, zdaleka se to netýká jenom potravin. Podobná situace se může objevit i jinde, například v drogerijním zboží, v odchylkách ve složení mycích a pracích prostředků... Nejde mi o moralizování, mám na mysli celospolečenské dopady. Podle zákona rovnováhy se každá levota projeví určitým konkrétním důsledkem. Rozsáhlá systémová kulišárna se musí dříve či později projevit vážnými systémovými propady.

1/ Obchodní praktiky, při nichž se pod stejnou značkou prodává na různých místech různě kvalitní výrobek, jsou ve své podstatě podvodným chováním. Svědčí o cynizmu a despektu, či přinejmenším o primitivním chytračení povýšeném na velké mezinárodní měřítko.
Je to hazard se společností, navzdory krátkozraké "ekonomické úspěšnosti". Dochází tím k postupnému rozpadu důvěry, která je nezbytná pro fungování společnosti. Neetické obchodní praktiky jsou jednou z podstatných příčin celosvětové ekonomické krize. Nedávná studie Spojených států o příčinách krize by se měla u nás důkladně studovat a měla by se o ní vést veřejná diskuse (ale není k tomu "politická vůle").

2/ Po zveřejnění zprávy slovenské spotřebitelské asociace (rovněž například) se objevily pokusy celou věc bagatelizovat a interpretovat ji jako plus-mínus běžný obchodní postup, který vnějškově není v rozporu s platnými zákony. Pitoreskní obhajobou je poukaz na nižší kupní sílu obyvatel nových členských zemí EU a lidumilná snaha prodávat jim proto iluzi značkového zboží za nižší cenu, na úkor "poněkud nižší" kvality. (Spokojenost domorodců především). Další, tragikomická verze zněla tak, že lidé ze zemí bývalého východního bloku nebyli zvyklí na tradiční kvalitu a chuť těch či oněch výrobků a proto se jim - prý kvůli nim samotným! - prodává něco podle jejich gusta. Klasickým příkladem by mohla být zrnková káva Standard. Prý pocházela z Vietnamu a prý ji naše obyvatelstvo mělo tak rádo, že se kvůli tomu k nám ještě dlouho po revoluci dodávala (v balení západních značek) káva s podobnými charakteristikami. Prý by obyvatelé naší země těžko přijímali produkt s odlišnou chutí a zahraniční značky by se kvůli tomu na našem trhu obtížně prosazovaly!!! Zkrátka, kdo takovéto perly vypouští z úst, se asi sám považuje za mimořádně inteligentního. A navíc je jistě obdařen nebetyčnou empatií...

3/ Další reakce, s puncem "jedině správného" nosného názoru, zněly tak, že vše je údajně jenom věcí občana, který má sám kontrolovat jaké složení má ten či onen výrobek. S odkazem na to, že nekvalitní věci vymizí samy, protože o ně nebude zájem. Ve zdravé, dobře fungující společnosti, se skutečným konkurenčním prostředím, je to samozřejmě jedna z důležitých korigujících složek. Ale je čirou utopií nabízet toto řešení jako jediné. Jednoduše proto, že běžný občan nemá šanci dostat se ke všem relevantním informacím. A vinou velkých monopolních distributorů vůbec není řešením přejít z jednoho hypermarketu do druhého, nikde si příliš nepolepšíte.
Pokus nechat v tom občana samotného je nebezpečnou obezličkou. Názory, že člověk se má starat jenom sám za sebe, (rozuměj: jenom sám o sebe) a v ničem nespoléhat na stát, připravují příchod nových forem totalitního, zotročujícího režimu. Atomizovaná masa osamělých, a tudíž manipulovatelných jednotlivců je pro takový proces tím nejlepším základem.
Ono to zní pěkně - občan jako hrdý jednotlivec, který se sám o sebe postará, sám si všechno vybojuje, samojediný si určuje svůj osud. Je to však jenom část pravdy o člověku. Je to antropologický, sociologický, historický i kulturní blud. Čertovo kopýtko se ukrývá v absolutizaci jednoho dílčího aspektu a v jeho povýšení nad celek. Opačný extrém kolektivizmu, natož násilně vynucovaného, je to samé v rudém. Člověk jako jednotlivec i jako druh může dlouhodobě existovat jenom ve vzájemné souhře obou charakteristik.

4/ V demokratické společnosti musí vyváženě fungovat celý systém a všechny jeho pilíře: Dobrý legislativní rámec, média a všechny informační zdroje, kontrolní a umravňující role státu, včetně důsledné represe. Ale také občané, nejenom jako jednotlivci, ale především integrující své síly v subjektech občanské společnosti. Jeden samostatný člověk by asi sotva zařídil rozsáhlejší testy kvality potravin. Jak je vidět, musela to udělat spotřebitelská asociace. Zcela běžně, se železnou pravidelností, by kontrolu měly provádět státní orgány. Jak pracují a k čemu je máme? Velice příznačná je rovněž zpráva o tom, že orgány Evropské unie se do věci odhalených rozdílů v kvalitě nehodlají míchat...
Nehledejte v mé poslední narážce antievropanství. Nadnárodní politické celky jsou podle mého názoru správnou cestou civlizačního vývoje. Tím spíše mají být kriticky zkoumány a dolaďovány, aby fungovaly tak, jak mají: Ne jako zesílená páka hamižného počínání dílčích, byť silných skupin, ale jako prostředí, kde jsou vytvářeny a podporovány rovné podmínky pro "malé" i "velké".

 

Na závěr, zpět k potravinám: Pančování a hokynářská vychytralost jsou jevy staré jako lidstvo samo. To ale neznamená, že bychom je měli přijímat jako normu a smiřovat se s nimi.

 

 

__________________________________________________________________________________

Pod čarou naznačím některá témata, z nichž každé by stálo za samostatnou studii:

Obecný problém kvality potravin

Údajně vědecké, ideologicky a marketingově motivované nepravdy o potravinách

Kult "zdravých potravin" jako svého druhu náboženství a jeho možné obchodní zneužití

 

 

 

 

Marek Trizuljak

Marek Trizuljak

Marek Trizuljak

Úvahy a postřehy o současné společnosti, vesele i vážně. Hledání nečekaných souvislostí. Povídání o kultuře. Fotografie. Zejména fotoblogy jsou k nalezení také na adrese: http://trizuljak.blog.idnes.cz/

Výtvarný umělec zabývající se spoustou dalších zbytečností. Přípravou domácích a mezinárodních uměleckých projektů, fotografováním, psaním. Ale hlavně katastroficky beznadějný sluníčkář. Diletantský, naivní Medvídek Pú, který do všeho kafrá a ničemu nerozumí. Jinými slovy: Říká šéf bandy gaunerů mladému hrdinovi: "Od začátku jste mi byl podezřelý. Vám cosi dobrého přímo kouká z očí!" (citát z dobrodružného filmu)

REPUTACE AUTORA:
10,20 (VIP)

Seznam rubrik