Blahodárný vliv pana prezidenta a ústavního soudu na chod věcí

úterý 14. červen 2011 15:59

Začnu upřímným obdivem k panu prezidentovi, čemu všemu rozumí

Dnes se Václav Klaus údajně postavil za Jana Stráského v jeho záměru kácet stromy v nejpřísněji chráněné části šumavského národního parku.

Je to jasné. Jan Stráský je patrně druhým největším odborníkem v zemi na problematiku ekologie a ochrany přírody, proto se stal ředitelem národního parku. Také, jako manažer, se jistě se stejnou důsledností obeznámil s příslušnou legislativou, viz například nedávné rozmístění otrávených lapačů kůrovce, čímž byli ochránci přírody zjevně velice otráveni.

Proto se nelze ani v nejmenším divit, že první největší odborník na ekologii se za svého (druhého největšího) spoluodborníka postavil. Je to chvályhodné i z dalších důvodů. Podle rakousko-uherských zvyklostí úřad vždy podpoří úřad, protože tak to zkrátka chodí, takový je neměnný božský řád věcí a chudý lid se nemá co divit, natož kdejací samozvaní "ochránci tetřevů a tetřívků".
Ostatně, kůrovci ohlásili stávku proti česko-rakouské smlouvě o nutných zásazích v příhraničním pásmu, což už je vrchol, takhle se vzepřít vrchnosti. Kde je subordinace? Tak vzhůru na ně, pokácíme jim "domečky" a odvezeme někam pryč (ne sice autobusy, ale nákladními auty, přímo na pilu). Protože, jak si zase přizvukuje pan Stráský s panem ministrem Chalupou, je rovněž třeba na Šumavě podpořit místní podnikání. A jsme doma, občan může být navýsost spokojený s tím, jak instituce vycházejí vstříc jeho potřebám a jak jsou ve vybraných záležitostech vzácně za jedno, v plném souladu. Jo, kdyby tak všechno u nás fungovalo takto hladce...

 

Druhá glosa je o Chrastavě. O místní vyhlášce, jíž se obec (v srpnu 2010 težce postižená povodní) snaží regulovat hazard na "proherních" videoterminálech. Ministerstvo financí, či snad pan ministr osobně tu impertinentní obecní vyhlášku napadl u soudu, jsa jat spravedlivým zápalem pro občanské svobody. O co jde? Přeci o to, že občané zbídačené obce mají svaté právo na nějakou tu kratochvíli, při níž by na chvilku zapomněli na svůj trpký úděl a ještě si přitom něco přivydělali štědrými výhrami. Občan může být šťastný, vrchnost se o něj vzorně stará a automat mu nepochybně nasype hromadu peněz, aby si mohl opravit záplavami poničený dům.

Na závěr už jenom vážně: Je nesmírně dobře, že ústavní soud potvrdil právo obcí, že mohou do určité míry regulovat provozování loterijních videoterminálů. Aspoň ve formě rozhodnutí, kde mohou, či nemohou být umístěny. Už jsem v několika předchozích blozích (na iDNES) psal o tom, že ústavní soud je v naší zemi jedním z mála ostrůvků zdravého rozumu a zdá se, že se to potvrdilo i v tomto případě.

 

 

 

Marek Trizuljak

Marek Trizuljak

Marek Trizuljak

Úvahy a postřehy o současné společnosti, vesele i vážně. Hledání nečekaných souvislostí. Povídání o kultuře. Fotografie. Zejména fotoblogy jsou k nalezení také na adrese: http://trizuljak.blog.idnes.cz/

Výtvarný umělec zabývající se spoustou dalších zbytečností. Přípravou domácích a mezinárodních uměleckých projektů, fotografováním, psaním. Ale hlavně katastroficky beznadějný sluníčkář. Diletantský, naivní Medvídek Pú, který do všeho kafrá a ničemu nerozumí. Jinými slovy: Říká šéf bandy gaunerů mladému hrdinovi: "Od začátku jste mi byl podezřelý. Vám cosi dobrého přímo kouká z očí!" (citát z dobrodružného filmu)

REPUTACE AUTORA:
10,20 (VIP)

Seznam rubrik