Výsledek státních maturit je fiasko

čtvrtek 16. červen 2011 11:55

Je to příznačný obraz vládních reforem - nereforem. Pokud jde o školství, údajná reforma se smrštila na jedno jediné technokraticko - byrokratické téma. Navíc, aplikované do praxe nešťastným způsobem.

 

O čem svědčí skutečnost, že jedna pětina středoškolských studentů neuspěla u tzv. "státních maturit"?
To je naprosto zřejmé. Je v tom nesoulad mezi dosavadním způsobem výuky a zvoleným způsobem zkoušení. Jinak řečeno, způsob zkoušení je zjevně protichůdný vůči dosavadnímu způsobu výuky. Je to nezodpovědný experiment a možná i hrubá profesionální nedbalost. Kromě jiného, tvůrce systému zkoušení nerespektoval připomínky odborné veřejnosti. Vzbuzuje to dojem, že se jedná o voluntaristickou akci od stolu, bez důkladného dialogu s profesní sférou a bez její opory. Samolibá vysvětlivka ministra Dobeše, že cílem bylo "nasazení laťky", je úplně mimo realitu. (Ovečky, zvedneme vám ohradu o metr. Dál vesele přeskakujte... Někdo si zlomil nožičku? Ále, no tak co, aspoň se dal "dobrý" příklad těm, co přijdou po vás...).

K čemu je zkoušení formou vědomostního kvízu?

Je to styl á la televizní soutěž. Ve skutečnosti to nemá moc co společného se skutečnou vzdělaností, je to spíše zohlednění jednoho určitého typu paměťové schopnosti. A degradace vzdělání na plochou, neživotní, technicistní úroveň.
Vzdělání má za cíl celostní formaci mladých lidí, jejich orientaci, schopnost srovnávat získané informace z učební látky a na jejich základě si utvářet vlastní názor. To by mělo být přednostně obsahem zkoušení. Se samozřejmou podmínkou dobré znalosti učební látky jako takové.
Obsahem pojmu maturita je zralost - určitý, danému věku odpovídající stupeň osobnostní zralosti.

 

Vzdělanost se neměří škrtáním odpovědí v testu
Matematický součet správných a špatných odpovědí může být jenom doprovodnou informací, doplňujícím obrazem o určitém kvantu nabytých vědomostí: Vědomostí jednostranných a ve skutečnosti značně povrchních! Stupeň vzdělanostní a osobnostní formace mladého člověka, či jeho dosažená kulturní úroveň, se nedá zjistit odlidštěným, technokratickým zkoušením.

 

_________________________________________________________________________

Pokud se tomuto má říkat reforma školství, tak "potěšpámbu". Kromě mnoha jiných věcí to znamená další výdaje, další plýtvání veřejnými prostředky na organizaci opravných zkoušek. Mnohem znepokojivější je ale obrovská výše dalších přímých a nepřímých nákladů. Jde například o promrhané prostředky, čas a lidskou energii, investovanou do studia mladých lidí, kteří u maturit propadli. K tomu se přidává nevyčíslitelná škoda v jejich frustraci...

Podivuhodná je rovněž představa ministra Dobeše, že se vše bude i nadále řešit technicky, jakousi "korekcí parametrů" a instalováním většího množství počítačů do škol. Tedy, zase jenom technokratická opatření a žádná reforma. Pokud ovšem za reformu nepovažujeme odosobnění výuky, eliminaci jejího podstatného, lidského pilíře (osobní vztah) a převod celé problematiky na strojové, mechanické postupy. Mladí lidé budou patně muset získávat "vzdělání" z plastové bedýnky a plastová bedýnka je pak vyzkouší. Takové zvláštní, lidskosti zbavené "školství třetího tisíciletí".
(Pozor, v žádném případě nehoruji proti "počítačové gramotnosti", ta je nezbytná a neodmyslitelná. Mířím k lidské dimenzi vzdělávání a celkové kulturní formace)

 

Když potom tento model srovnáme s "malými reformami" v ostatních vládních rezortech, s podobnými, odlidštěnými a pouze technokratickými metodami (viz ministerská hatnýrka ve stylu "parametrické změny a parametrické škrty"), vychází nám z toho ne zrovna optimistická prognóza... Asi nepotřebujeme vzdělané, dobře formované lidi, schopné a samostatně myslící, ale jenom zaměstnance do montoven a ochotné závisláky na hypermarketovém rohu hojnosti.

Tyto jevy nelze nahlížet bez souvislostí. Máme zde (nejenom u nás) jasné signály nástupu postemokratického stylu vládnutí. A je skutečnou otázkou, jak se k tomu postavíme. Je třeba situaci zavčas reflektovat a přemýšlet o možných alternativách.

 

Marek Trizuljak

Marek Trizuljak

Marek Trizuljak

Úvahy a postřehy o současné společnosti, vesele i vážně. Hledání nečekaných souvislostí. Povídání o kultuře. Fotografie. Zejména fotoblogy jsou k nalezení také na adrese: http://trizuljak.blog.idnes.cz/

Výtvarný umělec zabývající se spoustou dalších zbytečností. Přípravou domácích a mezinárodních uměleckých projektů, fotografováním, psaním. Ale hlavně katastroficky beznadějný sluníčkář. Diletantský, naivní Medvídek Pú, který do všeho kafrá a ničemu nerozumí. Jinými slovy: Říká šéf bandy gaunerů mladému hrdinovi: "Od začátku jste mi byl podezřelý. Vám cosi dobrého přímo kouká z očí!" (citát z dobrodružného filmu)

REPUTACE AUTORA:
10,20 (VIP)

Seznam rubrik