Tristní stíhání Bárty a Škárky

pátek 24. červen 2011 20:15

A možná rovněž "bruselský atentát" na Petra Nečase. Anebo je všechno jinak?

Začnu z jiné strany.
Premiér Nečas dnes byl na služební cestě v Bruselu. Otázkou, co ví o žádosti policie, aby parlament zbavil imunity poslance Bártu a Škárku, byl evidentně zaskočen a řekl, že se nemůže vyjádřit, že si věc musí nejdříve prostudovat.
Téměř jedním dechem však Petr Nečas dodal jednu naprosto překvapivou informaci, o níž se jaksi nikde moc nemluvilo. V případě žádosti policie o vydání Jiřího Čunka k trestnímu stíhání prý tehdejší vyšetřovatelé záměrně uvedli lživé informace (lživé ke škodě Jiřího Čunka). Tyto nepravdivé informace měly vytvořit "opodstatnění" žádosti policie o zbavení senátora Čunka jeho imunity.

Věřím, že v tomto případě Petr Nečas nelže. A jeho slova ukazují nekolik velice znepokojivých souvislostí:
Za první, poodhalení okolností, jak se u nás vytvářejí některé specifické "korupční kauzy", když se chce. Klidně se použije lživé seskupení fakt tak, aby vznikl dojem trestného činu. A stejně klidně takové konání policistům asi projde, protože nikde se jaksi neobjevuje zpráva, že by oni zmínění vyšetřovatelé byli nějak potrestáni.
Za druhé, fakt, že politici tyto věci vědí, suší si podobné informace pro sebe a nic s daným stavem věci nedělají.
Za třetí, Petr Nečas svojí reakcí naznačil, že možná má určité podezření, že i v kauze Bárta by některé věci mohly být jinak, než jak se prvoplánově prezentují v prvním mediálním náporu.

 

Přidám k tomu osobní pozorování:
Je jím koordinace slovníku zpravodajů veřejnoprávní televize a některých čelních politiků ODS.

Miroslava Němcová ve svém tiskovém vyjádření použila v souvislosti s obviněním Víta Bárty slovo zločin. Stejné slovo, dokonce několikrát, použila rovněž moderátorka odpoledního zpravodajského vysílání. To je naprosto nepřípustné porušení právních zvyklostí a normální lidské slušnosti. Domnívám se, že takové vyjadřování by mělo být právně postižitelné. A kromě toho je to pravděpodobně předem připravená a vědomá manipulace veřejného mínění. Včetně "zábavného", lidem oblíbeného slovníku moderátorů, v němž lítají "statisícové" a "půlmilionové" úplatky.
Podobnou praxí vznikají nebezpečné precedenty. Normální je totiž, aby se v případě vyšetřované osoby, která je až do vynesení rozsudku považovaná za nevinnou, používalo například slovní spojení: "podezřelý ze spáchání trestného činu".

Budu pokračovat dál - Nejsem žádným příznivcem Víta Bárty, ani strany VV, ale přesto se mi zdá, že "kauza" je vykonstruovaná. Mám vážné podezření, že byla předem připravena a dobře zinscenovaná, vypočítaná s ohledem na známe furiantské chování Víta Bárty, který po baronsku půjčoval, či přímo daroval peníze svým blízkým spolupracovníkům. Půjčení, či darování peněz není úplatkem, ale může být provedeno naivní formou, která se dá později zneužít proti dárci. Tam je podle mého mínění základ, na němž se dodatečně konstruuje kriminalizační tažení. A tvrzení stoprocentně hodnověrné Kristýny Kočí, že jí Vít Bárta údajně měl uplácet, aby byla loajální vůči jeho osobě a vůči VV, mi normálním selským rozumem připadá velice, velice bizarní. Je to můj názor, dál se k tomu vyjadřovat nebudu, je třeba počkat na další vyšetřování.

Poslední věc:
Rychlý "zátah na Bártu" je v příkrém rozporu s velice pomalým, ba dokonce dokonale zabržděným zátahem na jiné vysoce postavené politiky podezřelé z mnohem závažnějších, skutečných korupčních kauz (nebudu jmenovat, každý jenom trochu informovaný občan si jména dosadí sám - a je jich, věru, pěkná řádka).
Další "zajímavou" okolností je, že se akce spustila zčistajasna v době nepřítomnosti Petra Nečase (že by opravdu nějaký "bruselský atentát"?). Vzbuzuje to otázky, co všechno u nás bublá pod povrchem. A otázky, jak se bude dál vyvíjet důvěra občanů, nejenom vůči stávající koalici, ale vůči politice vůbec.

 

Marek Trizuljak

Marek Trizuljak

Marek Trizuljak

Úvahy a postřehy o současné společnosti, vesele i vážně. Hledání nečekaných souvislostí. Povídání o kultuře. Fotografie. Zejména fotoblogy jsou k nalezení také na adrese: http://trizuljak.blog.idnes.cz/

Výtvarný umělec zabývající se spoustou dalších zbytečností. Přípravou domácích a mezinárodních uměleckých projektů, fotografováním, psaním. Ale hlavně katastroficky beznadějný sluníčkář. Diletantský, naivní Medvídek Pú, který do všeho kafrá a ničemu nerozumí. Jinými slovy: Říká šéf bandy gaunerů mladému hrdinovi: "Od začátku jste mi byl podezřelý. Vám cosi dobrého přímo kouká z očí!" (citát z dobrodružného filmu)

REPUTACE AUTORA:
10,20 (VIP)

Seznam rubrik