Silní bez násilí

středa 10. srpen 2011 10:38

V čem spočívá síla křesťanské Evropy? A jsme v tomto směru svědky plánovité dlouhodobé demontáže?

Nejde mi o mávání konfesními praporky. Podstatné je něco jiného. Ukazuje se to asi nejvíce v těžkých chvílích. Evropu charakterizuje civilizovaná, klidná odpověď na tragické a násilné události.

V krizových okamžicích je testováno myšlenkové a kulturní dědictví, které máme zakořeněné uvnitř sebe, nejenom jako jednotlivci, ale také jako větší seskupení. Umíme jako Evropané odpovědět pokojně, vyrovnaně, bez hysterie a zloby? Lidé s porušeným viděním světa (jako například Breivik) vnucují společnosti úplně jiné recepty - nenávist, teror, bezcitné vraždění - a dávají si záležet na jejich okázalé propagaci. Proti tomu je třeba důrazně připomenout, že nenásilí není známkou slabosti, je naopak projevem síly.

29. července jsem sledoval přenos z ekumenické bohoslužby v chrámu sv. Víta v Praze. Zástupkyně norského velvyslanectví při ní popsala, jak před ambasádu v Praze lidé spontánně přinášeli květiny. Hlavním poselstvím pražské ekumenické bohoslužby byla lidská sounáležitost, smíření a odmítnutí násilí, byť by se dovolávalo jakéhokoliv názoru na svět.

 

K současnému dění v Británii
Je zřejmé, že je potřebná klidná, zároveň však velice pevná a rozhodná odpověď. Ale pojďme k příčinám, protože bouře v ulicích britských měst má mnoho znepokojivých aspektů.
Mluví se v tomto případě o tzv. reaktivním násilí. Jeho masovost a spontánní propuknutí na mnoha místech ukazuje na skryté, dlouhodobě neřešené problémy. Na vině určitě nejsou mobily a internet. I kdyby vás na facebooku někdo stokrát zval vyjít do ulic, nepůjdete tam, pokud sami necítíte opravdu vážný důvod. Mladí lidé reagují na vlastní neúnosnou situaci. Nemají téměř žádné vyhlídky uplatnění ve společnosti. Nedostalo se jim správné formace - jeden komentátor poznamenal, že britské školství selhalo. Řekl doslova, že školství oklamalo mladou generaci.

Oklamání může být dvojí.
1/ Na jedné straně je to "hodnotově neutrální" výuka. Úzkostlivě jsou vyloučeny jakékoliv zmínky o křesťanství (které donedávna bylo oficiálně uznávaným základem evropské kultury a dodnes v něm přetrvává). Výsledkem indiferentní výuky je hodnotové vakuum. To je sice vysvětlováno jako progres a nejvyšší svoboda, ale ve skutečnosti to zanechává v nitru mladých lidí dezorientaci a zmatek. Potom neexistuje důvod, proč se neuchýlit k násilí ve chvíli, kdy se objeví zádrhel. Naopak, nejistota, chybějící orientační body a vnitřní vykořeněnost patří mezi typické stimuly násilného chování. K tomu bych dodal jedno pozorování ohledně formace mladých lidí, či spíše jejich "oklamání". V 90. létech se poměrně dost psalo o britské mládeži, která masově létala na jeden z Kanárských ostrovů pobavit se nespoutaným tancem. Mluvilo se také o upadání do transu pod vlivem techno-rytmů a o vytváření jistého druhu závislosti. Zdá se, že rebelie britské mládeže nepochází primárně z nějaké hmotné bídy, ale mnohem spíše z prázdnoty, z nenaplnění smyslu žití.
2/ Druhým problémem je schizofrenický vývoj společnosti. Školství (a nejenom ono) se stává samočinným technokratickým mechanizmem: neodpovídá skutečným potřebám doby myšlenkově, ani prakticky. Mladým lidem se dostane zákonem zaručené vzdělání, ale po jeho ukončení nevidí perspektivu. (Což asi nebude výlučně problém Británie).
Nadto jsou mladí lidé dennodenně konfrontováni s agresivní reklamou - s nabídkou konzumního blahobytu. Zuřivý útok na obchody napěchované konzumním zbožím se v něčem podobá rozbíjení strojů v 19. století. Ukazuje se však, že spontánní rozbití zástupných předmětů nestačí, to je jenom destrukce bez cesty k řešení
Nelze tedy jednoduše označit rebelující britskou mládež za bandu obyčejných zločinců, musíme hledat mnohem hlubší kořeny a souvislosti toho, co se děje.

Ano, viníky pouličního násilí je řeba najít a potrestat. Ale zároveň bude nutné nabídnout nějakou rozumnou alternativu, cestu ven ze zdánlivě bezvýchodné situace.

 

(Rád bych se věnoval úvahám na toto téma ve druhém dílu).

 

Marek Trizuljak

Marek Trizuljak

Marek Trizuljak

Úvahy a postřehy o současné společnosti, vesele i vážně. Hledání nečekaných souvislostí. Povídání o kultuře. Fotografie. Zejména fotoblogy jsou k nalezení také na adrese: http://trizuljak.blog.idnes.cz/

Výtvarný umělec zabývající se spoustou dalších zbytečností. Přípravou domácích a mezinárodních uměleckých projektů, fotografováním, psaním. Ale hlavně katastroficky beznadějný sluníčkář. Diletantský, naivní Medvídek Pú, který do všeho kafrá a ničemu nerozumí. Jinými slovy: Říká šéf bandy gaunerů mladému hrdinovi: "Od začátku jste mi byl podezřelý. Vám cosi dobrého přímo kouká z očí!" (citát z dobrodružného filmu)

REPUTACE AUTORA:
10,20 (VIP)

Seznam rubrik