"Hrubé národní štěstí" - Máme alternativy ke konzmuní společnosti?

sobota 30. červenec 2011 20:40

Zaujal mne starší text o Bhútánu, jehož téma zní na první poslech docela bizarně a extravagantně.

Zprávy o bhútánském projektu "Hrubého národního štěstí" byly publikovány vícekrát a v diskusích byla věc patřičně rozebrána. Bhútánská cesta je možná zajímavá a inspiratiní, ale je rovněž pravda, že by bylo potřebné mít o ní informace ještě z jiné strany. Mně osobně se líbí provokativní název, který je myšlen jako kontrapunkt vůči "hrubému národnímu produktu".
Kritické postřehy založené na přímých zkušenostech z cesty do Bhútánu zveřejnila v loňském roce Hana Brixi pod výstižným názvem Velmi hrubé národní štěstí

Vím, že na různých místech světa lidé přemýšlejí o alternativním životním stylu vůči vypjatému konzumismu, který je hlavní příčinou katastrofálního zadlužení. Pomalu se nenápadně začíná mluvit o tom, že Evropa - obzvláště eurozóna - je na pokraji dluhové propasti a peripetie s astronomickým státním dluhem USA jsou dostatečně známé. Tím spíše, že HDP se stal modlou a takzvaně "jediným relevantním měřítkem úspěšnosti zemí v celosvětové ekonomické soutěži".
Doplňující pohled může přinést článek z názvem Oficiální honba za štěstím

Kromě bhútánského konceptu "národního štěští", existuje ve světě například mezinárodní projekt nazvaný "Ekonomika společenství (The Economy of Communion)". Podstatou "ekonomiky společenství" je, že se zpět do centra zájmu vrací člověk a korektní, hluboce založené mezilidské vztahy. A také vědomí, že zisk z ekonomické aktivity vychází od lidí, je odvislý od jejich úsilí a vzdělanostní úrovně, proto se jeho část musí reinvestovat do jejich vzdělání a kulturní formace. Zkusím nastudovat prameny a přinést bližší údaje v některém příštím blogu. Zatím alespoň odkaz na základní informace: The Economy of Communion

Nyní ještě k Bhútánu:
Pozitivní hodnocení jsem našel na adrese: tibinfo.cz/clanek.php?id=523 Jednu pasáž zde ocituji: "Co je to „hrubé národní štěstí“? Bhútánci si pod tím představují soběstačný rozvoj, který usiluje nejen o růst ekonomických ukazatelů, ale také o štěstí obyvatel země. Vyjádřit čísly statistiky lze alespoň některé charakteristické znaky - dostupnost kvalitních potravin, bydlení, vzdělání, zdravotní péče a v neposlední řadě úroveň společenského života. Všechno dohromady je pak ukazatelem celkové kvality života. Účastníci konference poukazovali zvláště na mravní a kulturní význam pojmu "hrubé národní štěstí." Především je zaujalo, že se tím do ekonomie dostává vedle materiálních zájmů také lidský rozměr, snaha sladit ekonomický rozvoj s ochranou přírody a zájmy lidí."

Bude jistě dobré prověřit danou zprávu jinými úhly pohledu. Možná se to podobá aktivitám banky Grameen v Bangladéši (o níž jsem se zmínil v blogu na iDNES). Jedna věc je optimistická propagace a zajímavá původní myšlenka, druhou věcí je potom praktická realizace a zejména její odvrácená tvář. Tak jak ji popsal můj německý kolega, který má zkušenost s humanitární pomocí v Bangladéši. Anebo postřehy Hany Brixi o pozadí "národního štěstí" v Bhútánu.

 

Přesto všechno je nezbytné hledat nové cesty nasměrování společnosti. Jinak nám je začnou vnucovat násilím takoví Breivikové. Je velice pravděpodobné, že norský masový vrah prožil dětství a mládí u počítačových her a akčních filmů, v nichž se hrdina realizuje tím, že odstřeluje "zloduchy".
Nejenom ty počítačové hry a akční filmy jsou výplodem konzumizmu; v určitém smyslu jsou jeho produktem (i když velice extrémním) také lidé jako Breivik.
Pověz, co si dlouhodobě leješ do duše, tvé skutky to dříve či později potvrdí.

 

Marek Trizuljak

Marek Trizuljak

Marek Trizuljak

Úvahy a postřehy o současné společnosti, vesele i vážně. Hledání nečekaných souvislostí. Povídání o kultuře. Fotografie. Zejména fotoblogy jsou k nalezení také na adrese: http://trizuljak.blog.idnes.cz/

Výtvarný umělec zabývající se spoustou dalších zbytečností. Přípravou domácích a mezinárodních uměleckých projektů, fotografováním, psaním. Ale hlavně katastroficky beznadějný sluníčkář. Diletantský, naivní Medvídek Pú, který do všeho kafrá a ničemu nerozumí. Jinými slovy: Říká šéf bandy gaunerů mladému hrdinovi: "Od začátku jste mi byl podezřelý. Vám cosi dobrého přímo kouká z očí!" (citát z dobrodružného filmu)

REPUTACE AUTORA:
10,20 (VIP)

Seznam rubrik