Příběhy tentokrát naprosto orientální

středa 19. říjen 2011 09:03

Jsou to střípky osobních výpovědí a vzpomínek jedné specifické skupiny obětí komunistického režimu.

 

10_P1010206.jpg

 

Příběh první
Josef Heřman Tyl, opat z kláštera Teplá, vězeň nacistických i komunistických lágrů, mnohokrát řekl a napsal, že komunističtí bachaři se chovali hůř, než ti nacističtí. Je to hodnověrné osobní svědectví. Ostatně, vše můžete najít v knize jeho pamětí. Josef Heřman Tyl byl člověkem, který, přes všechno zlé co prožil, neměl v sobě žádnou nenávist ani hořkost, byl naopak proslulý mimořádnou laskavostí a chápavým, milosrdným přístupem k lidem. (Jeden z možných odkazů na knihu: http://www.ikarmel.cz/kniha/Psancem_101140.html)

Příběh druhý
Jméno kněze, který ho vyprávěl, nemohu z mnoha důvodů sdělit. Přihodilo se mu, že ho po zatčení v 50. létech vyšetřovatelé mlátili a po každém úderu pokřikovali: "Teď se křesťane předveď, nastav i druhou líc!"... Myšlenka, která se rozléhala v nitru týraného člověka, byla tato: "Můžete mne zmlátit do bezvědomí, máte moc mne i zabít, ale jedno nedokážete - nedonutíte mne, abych vás nenáviděl".

Příběh třetí
Blízký známý mojí rodiny, který byl bez jakékoliv viny uvězněn v 50. létech, nikdy nemluvil o útrapách vězení a chování bachařů. Jenom jednou jsem ho slyšet vyprávět o nocích, kdy nemohl zimou a hlady spát, a tak skládal verše. Krátké, jednoduché, obroušené ze všech stran jako oblázky z říčního břehu. Ráno pak na umývárce napsal báseň prstem do špíny na dně umyvadla a její obraz mu tak utkvěl v paměti. Říkal, že básně - jejich skládání a proces zapamatování - mu pomohly přežít. Nakonec z toho byla sbírka, kterou si z vězení odnesl domů ve svém nitru a kterou se podařilo vydat až v 90. létech, po návratu svobodných poměrů. (Tak nějak jsem si zároveň vzpomněl na gruzínský film o matematikovi, který si na stěnu cely psal výpočty k sestrojení létajícího stroje. Bachaři mu ty zápisky pokaždé smazali a on jejich počínání komentoval slovy: "Z hlavy mi to nevymažete")

Příběh čtvrtý
ThDr. Josefa Zvěřiny se kdysi zeptal jeden člověk, zda by nechtěl říci něco o svých zážitcích z vězení, o chování bachařů a vyšetřovatelů. Utkvěl mi v paměti jemný úsměv a šibalská jiskřička v očích pana Zvěřiny, když odpovídal: "No, má to ale Pán Bůh pěknou čeládku".

 

Proč o tom píši. Hrdiny všech čtyř příběhů jsou oběti násilí a jejich postoj vůči zlu, který je faktickým vítězstvím. Mnohé podobné příběhy možná ani nejsou známé a myslím, že je třeba je zapsat a zveřejnit.

Ještě více mne ale zajímají paralely s dneškem. Například ve vztahu k stále čerstvému a aktuálnímu příběhu masového vraha Breivika. Norská společnost na jeho čin reagovala důstojně a civilizovaně: "Tento zrůdný čin nás nedonutí k nenávisti a pomstě. Násilí není řešením. Odmítáme ho!".

Stejné platí ve vztahu k naší společnosti, která zrcadlí neklidný stav nás samotných, naše znejistěné a rozkolísané bytí. Ptám se, zda je opravdu nutné neustále se dělit na vzájemně nevražíci tábory. Stoupající agresivita, slovní i fyzická, nevěstí nic dobrého. A vždy, když narazím na primitivní sprostotu, či na předdiluviální úvahy o potřebě pěstního řešení problémů, vzpomenu si na takové lidi, jako jsou protagonisté čtyř výše popsaných příběhů.

 

03_P1010200.jpg

 

05_P1010160.jpg

 

06_P1010162.jpg

 

07_P1010159.jpg

 

08_P1010184.jpg

"Mějte úctu k posvátnému místu" (:-)


(Fotografie jsou z městečka Grottaferrata nedaleko Říma, loňský pozdní podzim)

 

 

 

 

 

 

Marek Trizuljak

Marek Trizuljak

Marek Trizuljak

Úvahy a postřehy o současné společnosti, vesele i vážně. Hledání nečekaných souvislostí. Povídání o kultuře. Fotografie. Zejména fotoblogy jsou k nalezení také na adrese: http://trizuljak.blog.idnes.cz/

Výtvarný umělec zabývající se spoustou dalších zbytečností. Přípravou domácích a mezinárodních uměleckých projektů, fotografováním, psaním. Ale hlavně katastroficky beznadějný sluníčkář. Diletantský, naivní Medvídek Pú, který do všeho kafrá a ničemu nerozumí. Jinými slovy: Říká šéf bandy gaunerů mladému hrdinovi: "Od začátku jste mi byl podezřelý. Vám cosi dobrého přímo kouká z očí!" (citát z dobrodružného filmu)

REPUTACE AUTORA:
10,20 (VIP)

Seznam rubrik