Město pokoje a Jad Vašem

pondělí 24. říjen 2011 09:15

Když jsem se vracel z izraelské cesty domů, mile mne překvapilo, když mi zaměstnankyně letiště v Tel Avivu řekla při odjezdu slůvko "šalom". Ten pozdrav má hluboký obsah. Celá izraelská země a její hlavní město Jeruzalém má jedno základní poslání. Není to program konečného vítězství jedněch nad druhými, ale usmíření.

Vyprávění začnu anekdotou, kterou mi před nějaku dobou poslal z tvůrčího pobytu v Jeruzalémě jeden kolega.

V kavárně sedí starší člověk. Po chvíli vejde jiný host a zeptá se, zda si může přisednout.
Oba sedí mlčky, čas klidně a pomalu ubíhá. První z hostů upíjí kávu po malých doušcích a postupně mu dochází, že jeho společník je zvláštní, nikdy nikoho takového neviděl. Jako zasažen bleskem si uvědomí, že je to Hospodin. Na chvilku zůstane jako bez dechu, ale pak se osmělí: "Mohl bych se na něco zeptat? Tady v Jeruzalémě máme snad všechna náboženství, jsou tu muslimové, židé, křesťané nepřeberných konfesí... Jedni na druhé nevraží, každý si je tak skálopevně jistý svým vyznáním... Trápí mne otázka - Které náboženství má pravdu?"
Hospodin odpoví: "Abych řekl pravdu, ani nevím, těmi vašimi otázkami náboženství jsem se nikdy nezabýval, nikdy mne nezajímaly."

01_rano.jpg

 

02.jpg

 

Návštěva Izraele a Jeruzaléma ve mně zanechala silný otisk na celý život. Důvodů je celá řada, krása mnoha míst a letitá historie, kulturní inspirace, duchovní výzvy, pozvání k vnitřní proměně... Obraz poznamenávají nekonečné, stále bolavé problémy. Vzduch prosycený napětím by se někdy dal krájet. Jedním ze závažných důvodů je izraelsko - palestinský svár a nepřehlédnutelná frotnová linie vytyčená vysokými betonovými zdmi. Napětí je cítit i mezi náboženskými konfesemi. V největší síle zde vystupuje do popředí poznání o absurditě dělení na vzájemně nevražící tábory. Snad až v konfrontaci s takovou absurditou má člověk šanci uvažovat o potřebě skutečného, na pravých základech budovaného míru a vzájemného bratrského soužití.

03.jpg

01_tabulka.jpg

Několik fotografií z Jeruzaléma...

07.jpg

 

08.jpg

 

05.jpg

Je jedno místo, kde jsem nefotografoval. Nešlo to, zdálo se mi, že soustředění na záběr a vůbec cvakání aparátu tam bylo jaksi nepatřičné, odvádějící pozornost jinam.
Mám na mysli památník Jad Vašem, zejména pavilon, který připomíná životy dětí, zmařené v nacistických koncentrácích. Vstupte dovnitř a ocitnete se v tajemném prostoru tmy, v níž se vznáší nesčetné množství mihotavých světel. Odněkud z dálky slyšíte tichý táhlý zpěv. Mužské a ženské hlasy vyslovují jména dětí, jejich věk a název země, z níž pocházely. Zažijete tam pocit odhmotnění, jako byste se vznášeli a nebyli schopní ovlivnit svůj pohyb vůlí. Účinek prostoru je založen na jednoduché konstrukci ve tvaru mnohostěnného hranolu obloženého tmavými skly, jimiž se znásobují odrazy světla několika málo svící. Výsledkem je mimořádná působivost celku. Ve vzduchu visí strašlivá otázka PROČ se to všechno muselo stát, ale také záchvěv naděje: jména dětí jsou vložena do ruky Někoho, kdo zná odpověď na všechny hrůzy a absurdity, které jsme my lidé napáchali.

 

24.jpg

Na druhé straně střílny možná vůbec není skutečný nepřítel...

 

Marek Trizuljak

Marek Trizuljak

Marek Trizuljak

Úvahy a postřehy o současné společnosti, vesele i vážně. Hledání nečekaných souvislostí. Povídání o kultuře. Fotografie. Zejména fotoblogy jsou k nalezení také na adrese: http://trizuljak.blog.idnes.cz/

Výtvarný umělec zabývající se spoustou dalších zbytečností. Přípravou domácích a mezinárodních uměleckých projektů, fotografováním, psaním. Ale hlavně katastroficky beznadějný sluníčkář. Diletantský, naivní Medvídek Pú, který do všeho kafrá a ničemu nerozumí. Jinými slovy: Říká šéf bandy gaunerů mladému hrdinovi: "Od začátku jste mi byl podezřelý. Vám cosi dobrého přímo kouká z očí!" (citát z dobrodružného filmu)

REPUTACE AUTORA:
10,20 (VIP)

Seznam rubrik