Pokračování jeruzalémských příběhů - Večeřadlo

čtvrtek 3. listopad 2011 18:54

U Sionské brány se ukrývá místo, které byste bez průvodce snadno přešli, pozornost více upoutá samotná brána a chrám Zesnutí Panny Marie. Na Večeřadlo upozorňuje nenápadná tabulka, aspoň tomu tak bylo před několika léty, kdy jsem ta místa navštívil

 

Hora Sion patří v Jeruzalémě k nejsilnějším místům. Navrstvení historických a duchovních odkazů v takové lokalitě je typické. Za připomínku rozhodně stojí areál s archeologickými odkryvy citadely krále Davida.

01_sion.jpg

Pohled na Sion z Olivové hory. Chrám Zesnutí Panny Marie svojí hmotou až příliš dominuje, viditelně přesahuje měřítko okolních staveb. Nesporně rušivý je věžák v pozadí. Inu, každá doba zanechá svoji stopu. I to je vzájemný rozhovor, ne-li svár různých kulturních (či nekulturních) přístupů. Večeřadlo je někde uprostřed, vlevo od věže minaretu. Níže, rovněž vlevo od minaretu by mělo být místo vykopávek Davidovy citadely.

 

01_Sion_B.jpg

Část opevnění Sionské brány

 

01_veceradlo_dialog_kultur.jpg

Pohled do interiéru Večeřadla. Podle křesťanské tradice se zde odehrála známá událost Poslední večeře Ježíše s dvanácti apoštoly (viz popisy v evangeliích). Místo je pokládáno za autentické, i přes různé pozdější dostavby a zásahy. Také zde je cítit vzájemné potýkání různých kulturních a náboženských tradic. Nikdo však nespěchal odstranit například islámské okno dokládající vyspělou kulturu a řemeslo.

02_okno.jpg

 

Objekt Večeřadla dnes není doménou žádného náboženského společenství. Je ve vlastnictví izraelského státu a funguje jako památka přístupná návštěvníkům, kteří projeví zájem.
Zde navážu příběhem nedávného data. Papež Jan Pavel II. navštívil v roce 2000 Izrael. Byla to v mnoha ohledech průlomová událost, součástí programu byla mimo jiné i návštěva památníku Jad Vašem, či vložení lístku s modlitbou do pukliny ve Zdi nářků. Izraelská vláda tehdy na výraz vděčnosti a úcty nabídla papeži (a v jeho osobě katolické církvi) darem právě Večeřadlo. Odmítnutí bylo možná překvapivé, ale mělo a má svoji hlubokou logiku. Jan Pavel II. řekl, že takový dar nemůže přijmout, protože se jedná o místo, které má patřit všem. Kdyby je měla v rukou jedna náboženská skupina, mohlo by to být vnímáno jako další záminka pro svár. Večeřadlo je místem připomínajícím univerzalitu. Sounáležitost všech lidí. Výzvou a skutečnou potřebou dnešního světa je překonání rozdělení.

 

Další fotografie z Jeruzaléma jsou na téma vzájemného potýkání různých světů.

03_dialog_kultur.jpg

 

04_dialog_kultur.jpg

 

 

 

Výzvou dnešní doby je překonání rozdělení.Výzvou dnešní doby je překonání rozdělení.
Marek Trizuljak

Marek Trizuljak

Marek Trizuljak

Úvahy a postřehy o současné společnosti, vesele i vážně. Hledání nečekaných souvislostí. Povídání o kultuře. Fotografie. Zejména fotoblogy jsou k nalezení také na adrese: http://trizuljak.blog.idnes.cz/

Výtvarný umělec zabývající se spoustou dalších zbytečností. Přípravou domácích a mezinárodních uměleckých projektů, fotografováním, psaním. Ale hlavně katastroficky beznadějný sluníčkář. Diletantský, naivní Medvídek Pú, který do všeho kafrá a ničemu nerozumí. Jinými slovy: Říká šéf bandy gaunerů mladému hrdinovi: "Od začátku jste mi byl podezřelý. Vám cosi dobrého přímo kouká z očí!" (citát z dobrodružného filmu)

REPUTACE AUTORA:
10,20 (VIP)

Seznam rubrik