První neděle adventu - Obrazové imprese

pondělí 28. listopad 2011 15:28

První adventní neděle měla u nás tolik různých podob, zejména v proměnách počasí a nálady, že mi to nedalo a kromě předem plánovaných ranních snímků jsem potom pokračoval ve fotografickém deníku.

 

Ráno bylo jasné, s ostrým světlem. Za zalesněným horizontem na jihovýchodní straně se slunce objevuje jenom v době blízké zimnímu slunovratu.

CRW_6921_01.jpg

 

Advent má dvě obsahové roviny. Jednou z nich je výzva k urovnání cest, k "restartu", k obrácení myšlenek a praktických kroků jiným směrem. Druhou rovinou je naděje. Radostné očekávání.

CRW_6923_C.jpg

CRW_6923_horizont.jpg

 

Nedělní ráno, u vchodu do kostela ve Slatinicích

DSC09853_C.jpg

 

Proměna počasí během dopoledne

CRW_6940_01.jpg

 

Zamlžená zahrada, krátce po poledni

DSC09915_C_02.jpg

Z celé adventní neděle mi nejvíce utkvěl v paměti úryvek ze čtení při mši. Zrcadlí se v něm dvě výše zmíněné charakteristiky adventu. Nejdříve obraz naděje:
"... Sestoupil jsi a před tvou tváří se rozplynuly hory. Od věků nikdo neslyšel, k sluchu neproniklo a oko nespatřilo, že by Bůh mimo tebe tak jednal s těmi, kdo v něj doufají. Jdeš vstříc tomu, kdo s radostí jedná spravedlivě, těm kdo na svých cestách pamatují na tebe..."

Následuje obraz naznačující potřebu změnit směr cesty. Tohle mi připadalo výstižné pro naši dobu, která hledá restart jak v ekonomickém počínání, tak v politice a stále spoléhá více na technokratické kroky, než na proměnu nitra:
"Byli jsme všichni jak poskvrnění, jak špinavý šat byl každý náš dobrý skutek. Zvadli jsme všichni jak listí, nepravost nás unášela jak vítr. Nikdo nevzýval Tvé jméno, nikdo se nevzchopil, aby se k Tobě přivinul... A přece, Hospodine, ty jsi náš otec! My hlína jsme - Ty jsi nás hnětl, dílo tvé ruky jsme všichni..."

Citáty jsou z textů shrnutých pod jménem proroka Izaiáše (kapitoly 63 a 64). Jejich původ je v době zhruba před 2700 léty. I pro ty, kdo nejsou zajedno s náboženským obsahem, mohou snad být podobné texty setkáním s tajemnou poetickou obrazností, či s dávnou kulturou, která podivuhodně dosahuje až do dnešních dnů.

 

Dál už jenom obrazové imprese ze zamlžené pozdně listopadové zahrady - co v ní bylo k vidění na první adventní neděli.

DSC09903_C.jpg

 

DSC09946_B.jpg

 

DSC09898_C.jpg

 

DSC09957_D.jpg

 

Nálady se střídaly, chvilkami to vypadalo jako na jaře. Kvítek zlatého deště na keři před domem. Prolnutí zdánlivých protikladů, podobně jako v obsazích adventu.

DSC09862_B.jpg

 

 

 

Marek Trizuljak

Marek Trizuljak

Marek Trizuljak

Úvahy a postřehy o současné společnosti, vesele i vážně. Hledání nečekaných souvislostí. Povídání o kultuře. Fotografie. Zejména fotoblogy jsou k nalezení také na adrese: http://trizuljak.blog.idnes.cz/

Výtvarný umělec zabývající se spoustou dalších zbytečností. Přípravou domácích a mezinárodních uměleckých projektů, fotografováním, psaním. Ale hlavně katastroficky beznadějný sluníčkář. Diletantský, naivní Medvídek Pú, který do všeho kafrá a ničemu nerozumí. Jinými slovy: Říká šéf bandy gaunerů mladému hrdinovi: "Od začátku jste mi byl podezřelý. Vám cosi dobrého přímo kouká z očí!" (citát z dobrodružného filmu)

REPUTACE AUTORA:
10,20 (VIP)

Seznam rubrik