Druhá neděle adventu (Obrazové imprese)

neděle 4. prosinec 2011 17:02

Adventní obrazové nálady podruhé. Rozdíl v atmosféře ve srovnání s minulou nedělí je znatelný

 

Chvilku mělo ráno téměř jarní atmosféru, teplota proti včerejšku skočila "dramaticky" nahoru na 9 stupňů.

03_advent2.jpg

V barevnosti ale jednoznačně vítězí skořice (takže jaro ani náhodou)

01_advent2.jpg

 

05_advent2.jpg

Proměna dopolední atmosféry

06_advent2.jpg

Tématem druhé adventní neděle je urovnání cest. Napřímení jako nezbytná příprava na vánoční svátky. V mešní liturgii se tento motiv obejvuje opakovaně: "...Na poušti připravte cestu, v pustině urovnejte stezky... Co je křivé, ať se napřímí, co je hrbolaté, ať se narovná..." Je to symbolická výpověď. Je adresována našemu nitru a zároveň i praktickému konání. Rovní lidé se projevují rovnými skutky. Nejde však ani náhodou o natvrdlost těch, kteří spolkli pravítko a jsou na to náležitě pyšní. Jde o přímost srdce. Znovu mne napadají paralely se situací v naší společnosti a se světovou finanční krizí, o níž mnozí tuší, že je symptomem hlubších pokřiveností. Manipulace s finančními toky a tisk nových bankovek určitě nepostačí, bude potřeba narovnat mnoho jiných věcí.

 

Následuji obrazy z nedělní zahrady

14_advent2.jpg

 

10_advent2.jpg

 

09_advent2.jpg

 

11_advent2.jpg

 

Marek Trizuljak

Marek Trizuljak

Marek Trizuljak

Úvahy a postřehy o současné společnosti, vesele i vážně. Hledání nečekaných souvislostí. Povídání o kultuře. Fotografie. Zejména fotoblogy jsou k nalezení také na adrese: http://trizuljak.blog.idnes.cz/

Výtvarný umělec zabývající se spoustou dalších zbytečností. Přípravou domácích a mezinárodních uměleckých projektů, fotografováním, psaním. Ale hlavně katastroficky beznadějný sluníčkář. Diletantský, naivní Medvídek Pú, který do všeho kafrá a ničemu nerozumí. Jinými slovy: Říká šéf bandy gaunerů mladému hrdinovi: "Od začátku jste mi byl podezřelý. Vám cosi dobrého přímo kouká z očí!" (citát z dobrodružného filmu)

REPUTACE AUTORA:
10,20 (VIP)

Seznam rubrik