Obrazy z Betléma - Vánoční přání a několik příběhů

pátek 23. prosinec 2011 12:59

Posílám všem přátelům a kolegům na blogu, píšícím, diskutujícím, čtenářům i administrátorům vánoční přání pokoje a radosti. Přání hezkých a klidných příštích dnů.

Daleko od zraku mocných, zcela mimo zájem "široké veřejnosti" se narodilo malé bezmocné dítě. V tichosti noci putovali pastýři k maštali. Skutečný král se nenarodil v paláci. Před řvavým a násilným světem musela rodina prchnout do exilu... Snad všichni ten příběh známe, možná a opakovaně jsme ho slyšeli...


Nebe nad Betlémem. Se symbolikou Vánoc je spojen motiv světla.

01_betlem.jpg

 

Paprsky odpoledního slunce dopadají poblíž místa zvaného Pole pastýřů, kde se podle tradice zjevil v noci pastýřům anděl a zvěstoval jim narození Božího syna

02_betlem.jpg

Večerní nebe

17_betlem_vecer.jpg

 

Bazilika Božího narození. Patří k ní zvláštní příběh: V 6. století našeho letopočtu dobyli území dnešního Izraele Peršané. Zbořili všechny křesťaské kostely, kterých tam byl v té době velký počet. Jediné, co Peršané nezničili, byla betlémská bazilika, protože na jejím průčelí bylo vyobrazení perských mágů, kteří putovali do Betléma, aby se poklonili Králi, jehož narození vyčetli ve hvězdách. Původní kostel nechal postavit ve 4. století císař Konstantin.

03_betlem.jpg

04_bazilika_betlem.jpg

07_betlem.jpg

 

Kolorit dnešního Betléma

08_betlem.jpg

09__betlem.jpg

 

Herodium. V pozadí je vidět umělý pahorek, který nechal navršit král Herodes. V umělém kráteru se ukrývala opevněná králova rezidence zvaná Herodium, na dosah od Jeruzaléma, ale přesto od něj dostatečně vzdálená. Relativně nedávné vykopávky odhalily velkolepost tohoto sídla. Vztah mezi Herodem a Betlémem je známý. Paranoidní vládce nechal v Betlémě "preventivně" povraždit všechny malé děti, aby měl jistotu, že ho neohrozí král, který se tam podle proroctví měl narodit.

15_betlem_herodium.jpg

 

Davidovo pole je pozoruhodné místo na okraji Betléma. Jedná se o pozemky, které podle biblické tradice patřily rodu, z něhož vzešel král David. V zemích Středního Východu hraje tradice podstatnou roli. V mnoha případech spolehlivě označuje místa spojená s ději, které jsou určující pro historickou a duchovní identitu. Charakteristikou takových míst je významové vrstvení - některé důležité děje se odehrávají na stejném místě v růzých časových vrstvách. Zejména Betlém a Jeruzalém patří k takovým místům více než jiné.

12_betlem_davidovo_pole.jpg

 

Betlémská maštal. Jeskyně, v níž býval ustájen dobytek v zimním období. Skutečně symbolické místo pro narození toho, jehož posláním byla pokorná služba. Místo stísněné a skryté. Žádná pompéznost a žádné choutky na uchvácení moci. Skutečná historie lidstva se neodehrává na bojištích, ani v palácích, ale vychází od toho, co vypadá bezcenné, malé, zdánlivně nevýznamné. Jeskyně Narození se ukrývá v podzemí pod betlémskou bazilikou.

07_jeskyne_narozeni.jpg

 

Obraz na závěr: Nebe nad Betlémem krátce po úsvitu

14_betlem.jpg

 

 

Marek Trizuljak

Marek Trizuljak

Marek Trizuljak

Úvahy a postřehy o současné společnosti, vesele i vážně. Hledání nečekaných souvislostí. Povídání o kultuře. Fotografie. Zejména fotoblogy jsou k nalezení také na adrese: http://trizuljak.blog.idnes.cz/

Výtvarný umělec zabývající se spoustou dalších zbytečností. Přípravou domácích a mezinárodních uměleckých projektů, fotografováním, psaním. Ale hlavně katastroficky beznadějný sluníčkář. Diletantský, naivní Medvídek Pú, který do všeho kafrá a ničemu nerozumí. Jinými slovy: Říká šéf bandy gaunerů mladému hrdinovi: "Od začátku jste mi byl podezřelý. Vám cosi dobrého přímo kouká z očí!" (citát z dobrodružného filmu)

REPUTACE AUTORA:
10,20 (VIP)

Seznam rubrik