Duše krajiny

úterý 13. březen 2012 14:39

Nebudu mluvit o "duši" kterou by krajina měla sama od sebe. Pokud má nějakou "duši", je to stopa duše lidské a jejích vztahů. Včetně vztahu k tomu, co i ji samotnou přesahuje.

Říká se, že baroko bylo posledním velkým slohem. Myslím, že důvod spočívá v jednotící vizi světa a jasné hierarchii hodnot. To se projevilo i v přístupu vůči krajině, která byla v barokním myšlení pojímána ve velkolepém plánu. Plánu s podstatnými prvky orientace, jak v prostoru, tak v hodnotách. Cesty a hlavní linie měly k něčemu ukazovat, někam vést. Když přijíždím k Olomouci z různých stran, překvapuje mne, s jak geniální přesností byla umístěna Tencallova bazilika na Svatém Kopečku. Můžete sjíždět z "Mohelničáku", anebo se blížíte od Vyškova k Prostějovu, jedete od Uničova, Lipníka, Přerova, či z Drahanské vrchoviny, silueta mariánské svatyně v určité chvíli zasvítí už z velké dálky. Jako jistota, že jedete správně, že věci jsou tak, jak mají být.
V barokním konceptu pak má, kromě dálkových pohledů, smysl i detail: Místo pro zastavení, které počítá s krásou krajiny a je zdůrazněno uměleckým artefaktem, sochou, kapličkou...

07_A.jpg

Pozdní odpoledne. Boží muka u kdysi důležité cesty. Pocházejí ze 3. čtvrtiny 19. století, ale svým pojetím působí jako prodloužená ozvěna barokní kultury. V dálce, trochu zakrytá větvemi, je známá silueta baziliky na Sv. Kopečku

01_IMG_9597.jpg

Pro kostelík v popředí platí podobné, jako pro Boží muka na fotce výše. Pochází z prakticky stejné doby, ke konci 19. století. Svými proporčními poměry a vsazením do krajiny je rovněž dozvukem baroka. Souvisí to se stylem života na venkově, který se mezi 18. a 19. stoletím ve svých podstatných rysech příliš nezměnil. Na dokreslení, dole: Pohled na stejný kostelík z opačného směru.

krajina_01.jpg

 

05_IMG_9733.jpg

Mírně zvlněná krajina je dnes odlišná od té barokní, či postbarokní. Velké lány zde nikdy nebyly, to je až dílo komunistické "kolektivizace". Vážným vedlejším efektem je, že se vytratila rozmanitost ve způsobech obživy a aspoň relativní schopnost obyvatel postarat se o sebe vlastními silami. Zemědělské podniky, které po roce 1989 vznikly transformací družstev, se zuby-nehty bránily tomu, aby oprávněným rodinám vrátily pozemky na původním místě. Pravidelně se objevovala snaha podstrčit jim cosi náhradního, kdesi na okraji. Vím přesně o čem mluvím, máme s tím i v naší rodině své zkušenosti. Logikou hospodaření ve velkém to sice pochopit jaksi lze, ale úplně správné to není.
Mimochodem, to co vypadá na fotce jako nenápadný svážek, se jednou-dvakrát za tři roky stává místem, odkud se na vesnici za prudkého deště vyvalí záplavy kalné vody a bahna. Zvláště, pokud je pole obděláváno po spádnici, jak je to vidět zde.

Ale zpět k barokním stopám, dále už jenom fotografie s podvečerní náladou.

14_IMG_9634.jpg

 

08.jpg

Připomínka postního období a blížících se velikonočních svátků.

09_IMG_9852.jpg

 

11_IMG_9856.jpg

Panna Maria Bolestná a budovy zemědělského podniku v pozadí. Doba se mění, trendy zastavit nejde... Pouze si kladu otázku, zda může znovu přijít kulturní epocha, která poznamená krajinu ve velkém objímajícím záměru, esteticky i duchovně. Zda má evropská civilizace k tomu ještě sílu. V minulosti už několikrát dokázala vstát z popela...

nedele_odpoledne_A.jpg

Pozdně večerní "barokní" světlo

mraky.jpg

 

18_DSC02785.jpg

Tato "voluta" by mohla připomenout hlavice antických, renesančních i barokních sloupů...

 

19_DSC02802.jpg

Postbarokní lidovka u nás na návsi, vyfocená na konci páteční procházky.

 

 

Marek Trizuljak

Marek Trizuljak

Marek Trizuljak

Úvahy a postřehy o současné společnosti, vesele i vážně. Hledání nečekaných souvislostí. Povídání o kultuře. Fotografie. Zejména fotoblogy jsou k nalezení také na adrese: http://trizuljak.blog.idnes.cz/

Výtvarný umělec zabývající se spoustou dalších zbytečností. Přípravou domácích a mezinárodních uměleckých projektů, fotografováním, psaním. Ale hlavně katastroficky beznadějný sluníčkář. Diletantský, naivní Medvídek Pú, který do všeho kafrá a ničemu nerozumí. Jinými slovy: Říká šéf bandy gaunerů mladému hrdinovi: "Od začátku jste mi byl podezřelý. Vám cosi dobrého přímo kouká z očí!" (citát z dobrodružného filmu)

REPUTACE AUTORA:
10,20 (VIP)

Seznam rubrik