Předvelikonoce

sobota 31. březen 2012 12:16

Blíží se Velikonoce, které jsou díky svému tajemnému obsahu samy o sobě výzvou. Či spíše pozváním.

socha_v_poli_03.jpgBude Květná neděle. Pro mne je to asi nejvíce ze všeho čas k přemítání. Radost přicházejícího jara je zvláštně spojena s dramatem svátků, které mají několikatisíciletou kontinuitu. Reflektuji (nejenom myslí) dávné příběhy o vyjití izraelského národa z egyptského otroctví a svátek Pesah, který je toho připomínkou. Nechci se však pouštět do složitých úvah a ještě složitějšího sledování stop od historie po současnost. Informace lze dohledat, včetně návaznosti mezi Pesahem a křesťanskými Velikonocemi. Především se mi zdá, že podobné svátky mají lidi spojovat, jejich symbolika má hluboce lidské, univerzální poselství.

Následuje přemítání v obrazech. Fotografie pocházejí ze dvou míst - Izrael v jarní, předvelikonoční době a mé nejbližší okolí, časově rovněž těsně předvelikonoční.

velikonoce_izrael_01.jpg

Jarní krajina na východ od Jeruzaléma, poblíž Olivové hory.

olivova_hora.jpg

Průvod s palmovými ratolestmi. Fotografie je z místa, které je známé z velikonočního příběhu jako Betfage (na východní straně Olivové hory). Na tomto místě začal Ježíšův slavnostní vjezd do Jeruzaléma, jehož každý detail měl silnou symboliku. Kámen, z nějž podle tradice Ježíš nasedl na oslíka, je pomalován středověkými freskami.

velikonoce_izrael_02.jpg

Pohled na Jeruzalém z Olivové hory.

velikonoce_izrael_04.jpg

Olivy v Getsemanské zahradě jsou možná tak staré, že by mohly pamatovat příběhy, které se udály před dvěma tisíci lety... Getsemanská zahrada je místem jednoho z velkých dramat, které jsou součástí velikonočního příběhu. Noc smrtelné úzkosti, polibek zrady, zatčení, rozprchnutí vystrašených učedníků. Expresivně se vzdouvající "barokní" tvary prastarých kmenů možná to drama rovněž nějakým způsobem odrážejí...

velikonoce_izrael_13.jpg

 

socha_ecce_homo.jpg

Co do místa skok na Hanou, co do návaznosti děje pokračování. Barokní plastika Ecce Homo na návsi.

socha_v_poli_02.jpg

Detail sousoší Ukřižování v poli, na křížení dvou cest.

socha_v_poli_04.jpg

Pieta u cesty (nedaleko od sousoší Ukřižování)

velikonoce_izrael_03.jpg

Skok zpět do Jeruzaléma. Místo poblíž vrcholku Golgoty a pohled na baziliku Božího hrobu z východní strany

velikonoce_izrael_10.jpg

Velikonoční krajina

 

 

 

Marek Trizuljak

Marek Trizuljak

Marek Trizuljak

Úvahy a postřehy o současné společnosti, vesele i vážně. Hledání nečekaných souvislostí. Povídání o kultuře. Fotografie. Zejména fotoblogy jsou k nalezení také na adrese: http://trizuljak.blog.idnes.cz/

Výtvarný umělec zabývající se spoustou dalších zbytečností. Přípravou domácích a mezinárodních uměleckých projektů, fotografováním, psaním. Ale hlavně katastroficky beznadějný sluníčkář. Diletantský, naivní Medvídek Pú, který do všeho kafrá a ničemu nerozumí. Jinými slovy: Říká šéf bandy gaunerů mladému hrdinovi: "Od začátku jste mi byl podezřelý. Vám cosi dobrého přímo kouká z očí!" (citát z dobrodružného filmu)

REPUTACE AUTORA:
10,20 (VIP)

Seznam rubrik