Čas žní

pondělí 23. červenec 2012 18:58

Obrazová a slovní reflexe o krajině

Začaly žně, období, které mne nikdy nenechá lhostejným. Je v něm zakódován dávný pocit, který se vrací každým rokem. Vůně zrajícího obilí jakoby probouzela prastaré instinkty. Současná zemědělská krajina je na mnoha místech naší země výsledkem několikatisíciletého nepřetržitého obdělávání. Jeho podstata se z pohledu tak velkého časového úseku změnila jenom velice málo. Možná i nedávná brutální kolektivizace, která vytvořila "nedozírné lány", se v takové perspektivě nakonec ukáže jenom jako jedna malá epizoda.

22_07_8671_B.png

Nedělní odpoledne na Hané, za dramatického, stále se měnícího světla.

22_07_8634.png

22_07_8652.png

Pohledy z nízkého návrší nad rovinou, z míst, kde se zvolna začíná zvedat Drahanská vrchovina.

22_07_8633.png

22_07_8658.png

Občas se diskutuje o průymslových stavbách, které dnes mnohdy vznikají záborem nejlepší zemědělské půdy na rovině. O typických jednoúčelových "krabicích", jejichž odhadovaná ekonomická využitelnost je často jenom pár let, maximálně dvě-tři desetiletí. Takové stavění se mi nelíbí, i když z holého počtářského hlediska to vypadá logicky, protože budování na rovině znamená pro investora většinou nejnižší náklady.
Tím reaguji na čerstvý zážitek z návštěvy v rodné obci mého otce. Ta vesnice leží nedaleko většího města v kotlině mezi horami. Jediný kousek roviny s polemi byl nedávno zastavěn obrovským průmyslovým komplexem. A přitom alternativní místo na druhém břehu řeky by se možná nabízelo. Není tam zdaleka tak dobrá zemědělská půda, značná část území leží ladem a přístup k hlavním komunikacím je tam ještě lepší. Má to však jednu vadu: není to placka. Terén je mírně zvlněný a stavební práce by tím pádem stály investora víc prostředků.
Po mnoho staletí obdělávané území s úrodnou půdou je velkou protiváhou podobných kalkulací, představuje mnohem větší hodnotu. Myslím si totiž, že zničení byť malého pole kvůli okamžitému ekonomickému prospěchu je souměřitelné s rozřezáním gotického deskového obrazu na prahové desky, ne-li přímo na zátop. To je přeci rovněž "rychlý a snadný profit" z věci, která je tak nějak nejsnadněji po ruce.

Nechci však generálně žehrat na všechny podobné nové stavby. Vím, že propletenec zájmů soukromého investora, veřejného zájmu a rozložení ztrát, či eventuálního prospěchu na obě strany není ničím snadným. Chtěl jsem jenom připomenout jednu dimenzi, na niž se pravděpodobně zapomíná.

22_07_8622.png

Ve svých fotografiích se nevěnuji oněm stavbám. Vybírám si krásná, zatím málo dotčená místa, jichž je snad ještě stále dost. I když netuším, dokdy.

Marek Trizuljak

Marek Trizuljak

Marek Trizuljak

Úvahy a postřehy o současné společnosti, vesele i vážně. Hledání nečekaných souvislostí. Povídání o kultuře. Fotografie. Zejména fotoblogy jsou k nalezení také na adrese: http://trizuljak.blog.idnes.cz/

Výtvarný umělec zabývající se spoustou dalších zbytečností. Přípravou domácích a mezinárodních uměleckých projektů, fotografováním, psaním. Ale hlavně katastroficky beznadějný sluníčkář. Diletantský, naivní Medvídek Pú, který do všeho kafrá a ničemu nerozumí. Jinými slovy: Říká šéf bandy gaunerů mladému hrdinovi: "Od začátku jste mi byl podezřelý. Vám cosi dobrého přímo kouká z očí!" (citát z dobrodružného filmu)

REPUTACE AUTORA:
10,20 (VIP)

Seznam rubrik