Sardinie - Na skok do vnitrozemí

neděle 2. září 2012 17:32

Krajina úplně odlišná od turisticky frekventovaného pobřeží často začíná v nečekané blízkosti moře. Někde stačí udělat pár kroků, jinde popojet autem několik kilometrů a jste v drsné zemi, kde obživa nebyla nikdy snadná a v níž se ukrývá řada tajemných míst.

Přesto je to krajina mimořádně krásná. Při své poslední návštěvě jsem měl možnost zažít ji uprostřed jarní svěžesti. V tomto blogu se věnuji jenom jedné malé části vnitrozemí, která leží na západ od Oroseiského zálivu.

Jarní Sardinie

Přehrada a pohoří Supramonte.

Jarní Sardinie

V rovinatějších úsecích jsou často olivové sady a pastviny

Supramonte, cestou k Tiscali

Na výletě do převážně vápencového pohoří Supramonte s množstvím krasových jevů.

Supramonte, cestou k Tiscali

 

Tiscali, vnitřek skalního dómu

Skalní dóm uvnitř hory Tiscali. Obrovská jeskyně skýtala lidem úkryt už před mnoha tisíci lety. Máte málem pocit, že je třeba ztišit hlas, místo působí velice tajemně. Bylo trvale obydlené a zároveň fungovalo jako útočiště během dobyvatelských nájezdů. Jediný vchod byl až téměř u vrcholu hory a díky skalním oknům měli obyvatelé pod kontrolou okolí. Zbytky zděných kamenných obydlí ze zachovaly v severovýchodní části. Strop jeskyně se propadl a podstatná část možných archeologických nálezů je dnes ukrytá pod masivním závalem.

Pramen

Velká skalní puklina v údolí. Mohutným pramenem zde začíná řeka, která o pár kilometrů dál napájí přehradu (zachycenou na první fotografii). Zdroj čisté, pitné vody je zde natolik vydatný, že donedávna stačil pro zásobování města Dorgali vzdáleného asi 10 - 15 km západním směrem.

Krasová řeka v blízkosti pramene

 

Pastevecký pozemek ve vnitrozemí

Sardské pastorále

Sardské pastorále

 

Hrob královny

Uprostřed pastvin najdete místa připomínající dávnou minulost. Tento náhrobek pravděpodobně pochází z doby pozdního neolitu a od sardských přátel jsem slyšel jednu ze zvažovaných verzí, že podle velikosti kamenů a péče věnované jejich opracování by se mohlo jednat o "hrob královny", snad manželky významného místního vládce.

Obdělávané údolí poblíž sezonní říčky

Obdělávané údolí podél sezonní říčky. Zahrada kolegy malíře.

Zříceniny nuragické vesnice

Na pahorku nad malířovou zahradou je archeologická lokalita se zříceninami rozsáhlé nuragické vesnice. Rovněž zvláštní, tajemné místo. Vzácné bronzové předměty z těchto míst jsou uloženy v Archeologickém muzeu v Cagliari.

Jako přídavek, detaily přírody v květnu na Sardinii. Ve vnitrozemí, u moře, všude...

3221_D.png

 

3235_B.png

 

3219_D.png

 

3455_B.jpg

 

3254_B.jpg

 

3220_B.png

 

Marek Trizuljak

Marek Trizuljak

Marek Trizuljak

Úvahy a postřehy o současné společnosti, vesele i vážně. Hledání nečekaných souvislostí. Povídání o kultuře. Fotografie. Zejména fotoblogy jsou k nalezení také na adrese: http://trizuljak.blog.idnes.cz/

Výtvarný umělec zabývající se spoustou dalších zbytečností. Přípravou domácích a mezinárodních uměleckých projektů, fotografováním, psaním. Ale hlavně katastroficky beznadějný sluníčkář. Diletantský, naivní Medvídek Pú, který do všeho kafrá a ničemu nerozumí. Jinými slovy: Říká šéf bandy gaunerů mladému hrdinovi: "Od začátku jste mi byl podezřelý. Vám cosi dobrého přímo kouká z očí!" (citát z dobrodružného filmu)

REPUTACE AUTORA:
10,20 (VIP)

Seznam rubrik