Manipulativní otázka a farizejská otázka

úterý 20. listopad 2012 12:04

Občas se přihodí věci, které je třeba zaznamenat a případně také glosovat


Manipulativní otázka je trik starý jako lidstvo samo
Sestrou manipulativní otázky je tzv. "farizejská otázka" jejímž cílem je dostat tázaného do úzkých. Počítá se s tím, že ať odpoví jakkoliv, bude možné obrátit odpověď proti němu. Zatímco u manipulativní otázky je tím hlavním cílem, aby zazněla teze, kterou chce tázající vnutit do pozornosti. A nezřídka se stává, že následující komentáře už pracují s předtím nastolenu tezí, jako s potvrzenou skutečností.
Typickým příkladem by mohla být jedna z otázek moderátora (včera večer, 19.11.2012, ve zpravodajství ČT) při rozhovoru se Zuzanou Roithovou. Otázka vyzněla takto: "KDU ČSL se přeci chce zviditelnit a vrátit se do parlamentu. Prezidentská kampaň by jí v tom mohla pomoci. Dostala jste v tomto směru od vedení vaší strany nějaké úkoly a doporučení?" Zuzana Roithová odpověděla, že o ničem takovém nebyla řeč a zopakovala své osobní cíle, které má. Pan moderátor na to řekl, že vyžaduje jenom odpověď na svoji otázku tak, jak byla položena a "pro jistotu" ji zopakoval - Je cílem KDU ČSL zviditelnit se a vrátit se do parlamentu a dostala jste v tomto smyslu od jejího vedení nějaké instrukce? Zuzana Roithová znovu zdůraznila, že žádné takové "instrukce" nedostala. A tak dále. 
Ono to na první pohled vypadá jako taková ta správná žurnalistika, která jde tázanému na tělo, ale... Daná otázka totiž předjímá, že Zuzana Roithová možná není upřímnou kandidátkou na prezidentskou funkci a že je možná jenom nástrojem křesťanských demokratů, aby se zviditelnili. Proto položím rovněž "manipulativní" otázku: Takovou tezi chtěl pan moderátor dát do popředí, aby se zahnízdila ve vědomí veřejnosti?

Na podobné jevy je třeba upozorňovat. Bez ohledu na naše osobní preference ve věci politických směrů a osobností. Může se to stát nejenom Roithové, ale komukoliv.
Samozřejmě, že cílem politických stran je zviditelnit se a že to při prezidentské kampani hraje svoji roli. Ale přesto si myslím, že podobným způsobem vedené interview do seriozní žurnalistiky nepatří. Proč? Protože při interview má moderátor za úkol žádat informace a ptát se na názory dotazovaných, ale v žádném případě to není fórum, kde má on protlačovat svoji interpretaci. A pokud chce uplatnit svůj názor, má k tomu nepochybně možnost, i když v docela jiném žánru. Je jím komentář.

Marek Trizuljak

Marek Trizuljak

Marek Trizuljak

Úvahy a postřehy o současné společnosti, vesele i vážně. Hledání nečekaných souvislostí. Povídání o kultuře. Fotografie. Zejména fotoblogy jsou k nalezení také na adrese: http://trizuljak.blog.idnes.cz/

Výtvarný umělec zabývající se spoustou dalších zbytečností. Přípravou domácích a mezinárodních uměleckých projektů, fotografováním, psaním. Ale hlavně katastroficky beznadějný sluníčkář. Diletantský, naivní Medvídek Pú, který do všeho kafrá a ničemu nerozumí. Jinými slovy: Říká šéf bandy gaunerů mladému hrdinovi: "Od začátku jste mi byl podezřelý. Vám cosi dobrého přímo kouká z očí!" (citát z dobrodružného filmu)

REPUTACE AUTORA:
10,20 (VIP)

Seznam rubrik