Není amnestie jako amnestie

sobota 5. leden 2013 11:30

Našim politikům se na začátek roku podařilo řádně zahýbat veřejností.

Příčinou je nešťastně zvolený rozsah amnestie, jíž se otevírá možnost, aby spravedlnosti unikli pravděpodobní pachatelé velkých hodpodářských kauz. Otrávenost a demotivace vyšetřovatelů ze zmaření letité práce je pochopitelná. K tomu je třeba připočíst naštvanost lidí a pokračující rozpad důvěry v právní stát. Rozumný, realitu vnímající politik nemůže takové věci ignorovat. Frustrace může být o to větší, že uzavření určitých případů, včetně těch velice sporných, již nelze zvrátit. Ale těší mne, když vidím, že občané sledují situaci a jsou schopní reflektovat, co se děje. Vědomí o možném negativním dopadu určitě není pouhým výplodem nějaké mediální manipulace. Což může dosvědčit například střízlivé odborné stanovisko Unie státních zástupců.

Otázkou je, zda únik "velkých ryb" je důsledkem nevědomosti, anebo dobře propočteným tahem, který se jakoby vtipně ukryl do celkového počtu osob, jichž se amnestie týká. Osobně odhaduji druhou možnost, protože první by znamenala nepředstavitelný amaterizmus. Ovšem, skutečný dosah druhé možnosti se mi ani nechce domýšlet. Jednalo by se totiž o zacyklený, mnohastupňově jištěný systém zaručující beztrestnost těch "pravých a vyvolených".
Odezva v evropských zemích je - mírně řečeno - udivená. Např. Neue Zürcher Zeitung míní, že se jedná o  "zpochybnění často deklarované snahy vlády bojovat s korupcí."

Zmíním dvě jiné amnestie, které vzbudily kontroverzi a s nimiž je ta stávající srovnávána.
Amnestie Václava Havla byla v něčem odlišná. Navzdory problematickým aspektům měla velký význam jako symbol. Týkala se lidí uvězněných za komunistického režimu, byť v drtivé většině za kriminální delikty. Smutnou okolností byl naschvál vězeňské služby, která propustila všechny vězně najednou a zapříčinila tím dočasný chaos. Ukazuje to, jak obtížné byly začátky, jak nestandardní byla doba přechodu k uspořádaným svobodným poměrům.
Amnestie Vladimíra Mečiara z roku 1998 zmařila potrestání vážných zločinů z doby jeho vládnutí. Na Slovensku po této zkušenosti došlo k omezení pravomoci amnestie udělovat.

Můj názor:
- Nejsem zásadně proti amnesti jako takové a myslím, že i do budoucna by mělo její právo přináležet k prezidentskému úřadu. I když možná v omezené podobě a s výlučným zaměřením na pachatele méně závažných a nedbalostních činů. Zatímco výjimečné případy lze vždy dle potřeby posoudit v rámci udělování milosti.
- Podepsal jsem petici proti stávající amnestii Václava Klause, protože mi velice vadí možný únik pravděpodobných pachatelů velkých hospodářských kauz před spravedlností. Druhý důvod, proč jsem petici podepsal je, že politici mají mít od občanů výraznou zpětnou vazbu. Přestože je princip udělování milosti a amnestie spjat s dávnou, monarchickou koncepcí vládnutí, dnešní demokratický politik není žádným monarchou, který rozhoduje podle vlastní libovůle. Zodpovídá se občanům své země za to, jak vykonává svůj úřad a za důsledky svých rozhodnutí. Kdybychom se podívali, jak vnímali někteří výjimeční vladaři v minulosti svoji zodpovědnost, pravděpodobně bychom se divili. Možná bychom zjistili, že byla mnohem větší, než u politiků dnes.

Marek Trizuljak

Marek Trizuljak

Marek Trizuljak

Úvahy a postřehy o současné společnosti, vesele i vážně. Hledání nečekaných souvislostí. Povídání o kultuře. Fotografie. Zejména fotoblogy jsou k nalezení také na adrese: http://trizuljak.blog.idnes.cz/

Výtvarný umělec zabývající se spoustou dalších zbytečností. Přípravou domácích a mezinárodních uměleckých projektů, fotografováním, psaním. Ale hlavně katastroficky beznadějný sluníčkář. Diletantský, naivní Medvídek Pú, který do všeho kafrá a ničemu nerozumí. Jinými slovy: Říká šéf bandy gaunerů mladému hrdinovi: "Od začátku jste mi byl podezřelý. Vám cosi dobrého přímo kouká z očí!" (citát z dobrodružného filmu)

REPUTACE AUTORA:
10,20 (VIP)

Seznam rubrik