Za kopcem bydlí Ťofonti a žerou kočky (I. díl)

čtvrtek 23. květen 2013 20:21

Zeptejte se Ťuťuntů, ti to vědí nejlépe

Zaslechl jsem kdysi vyprávění člověka, který navštěvoval jeden kmen v Africe a pravidelně se tam setkával s poznámkami o zlých Ťofontech1: "Žijí támhle za tím kopcem a žerou kočky, FŮŮŮŮJ!".
(Zjišťovat, co si myslí Ťofonti o svých ťuťuntských sousedech, je zbytečné. Téměř jistě to bude zvěst o pojídání stonožek a netopýrů.) Jedná se o prastarý atavizmus semknutí, který v určitých situacích pomáhal přežít. Legenda o zlém sousedovi - mimořádně zvrhlém nepříteli - patřila mezi opory identity, či dokonce mezi hlavní důvody bytí a konání. (Vzpomeneme si na peripetie nacionalizmu v 19. století?)

Ztráta schopnosti objektivního vímání aneb kmenové zatemnění rozumu
Běžná situace z fotbalu: Dva hráči v zápalu boje o sebe zavadí, jeden padá k zemi, druhý zůstane stát s rozepjatýma rukama. K sudímu se okamžitě rozbíhají dvě rozhněvané tlupy. Jedna gestikuluje, že se nic nestalo, druhá dává najevo, že šlo o strašlivý faul. Každá ze dvou vzájemně soupeřících skupin vnímá situaci úplně jinak. NAŠI jsou v právu (i kdyby nebyli) a jakékoliv zpochybnění je nežádoucí! Není to tak dávno, co byl vlastním oddílem potrestán hráč, který po zápase veřejně přiznal porušení pravidel.


Nekritizuji potřebu soudržnosti na základě shody v určitém názoru a zájmu. Stejně tak nekritizuji přirozené, zdravé rozlišování a soutěžení mezi různými seskupeními. Zaměřuji se na reálné riziko patologických jevů, jejichž podstatou je nepřátelské, ne-li přímo nenávistné vymezení:

1/ Mrhání energií na negaci namísto formulace pozitivního programu.
2/ Rozeštvání na vzájemně nevražící tábory.
3/ Zablokování veřejného života. Permanentní "válečný stav", "mobilizace", atd.
4/ Paranoia. Trvalé vyhledávání a označování nepřítele.
5/ Iluze. Ten, kdo označí jiné za špatné, vytváří si iluzi o své příslušnosti k Dobru Jedinému. Až po absolutizaci, která provází fanatizmus každého druhu.
6/ Dvojí metr a dvojí morálka - Ťofont považuje hrubost vůči Ťuťuntům za navýsost správnou (a totéž Ťuťunt vůči Ťofontům).
7/ Smazání hodnoty jednotlivce okamžikem, kdy je označen za člena "zlé skupiny".

Nutno dodat, že despotové různých dob a také strůjci novodobých totalitních ideologií využívali zmíněné mechanizmy ve svůj prospěch. Tím spíše je třeba udržovat si nadhled. Zdálo by se, že určitá míra vzdělání a kultivovanosti by mohla být zárukou zdravého rozumu, ale mnohé příklady ukazují, že to vůbec není tak jednoduché.

(Pokračování ve II. dílu, pokud autor článku přežije tíhu "věcných argumentů" v diskusi)

 

 

____________________________________________________

1 Příběh má reálný základ, pouze názvy kmenů jsou smyšlené

 

Marek Trizuljak

Marek Trizuljak

Marek Trizuljak

Úvahy a postřehy o současné společnosti, vesele i vážně. Hledání nečekaných souvislostí. Povídání o kultuře. Fotografie. Zejména fotoblogy jsou k nalezení také na adrese: http://trizuljak.blog.idnes.cz/

Výtvarný umělec zabývající se spoustou dalších zbytečností. Přípravou domácích a mezinárodních uměleckých projektů, fotografováním, psaním. Ale hlavně katastroficky beznadějný sluníčkář. Diletantský, naivní Medvídek Pú, který do všeho kafrá a ničemu nerozumí. Jinými slovy: Říká šéf bandy gaunerů mladému hrdinovi: "Od začátku jste mi byl podezřelý. Vám cosi dobrého přímo kouká z očí!" (citát z dobrodružného filmu)

REPUTACE AUTORA:
10,20 (VIP)

Seznam rubrik