První (a druhé) kolo mlýnské, za čtyři rýnské...

úterý 15. leden 2013 21:55

Nahlédnutí do mlýnice mezi prvním a druhým kolem prezidentských voleb

Předvolební průzkumy a role médií
Jako vážný problém vnímám opakující se mediální příklon k "silným". Před volbami je nezřídka dáván prostor těm kandidátům, kteří mají větší šanci (s odvoláním na průzkumy). Považuji to za sporný přístup, jímž se ovlivňuje veřejné mínění a oklešťuje rovná demokratická soutěž. Televizní duel ve stylu "dva nejsilnější" může výrazně posunout vnímání lidí. Přitom o kandidátech a jejich postojích by mohla podat výmluvnější obraz výměna názorů úplně jiných dvojic (namátkou třeba Zeman vs. Fischerová, či Schwarzenberg vs. Franz). K demokracii neodmyslitelně patří různost menšinových názorů, které jsou korektivem vůči převažujícímu, či voličsky výrazněji podporovanému směru. Tím více oceňuji pořad Václava Moravce na ČT bezprostředně před prvním kolem prezidentských voleb, v němž dostali prostor všichni kandidáti.
Průzkumy sehrály roli, s níž se nepočítalo. Pomohly rozběhu mobilizační akce "volím Karla". Úspěšný finiš Karla Schwarzenberga bude nepochybně rozebírán ze všech stran. Na sociálních sítích se podařilo navodit pozitivní atmosféru a familiární tón (Volím Karla, či Karel na Hrad). Ale je otázkou, zda to všechno spočívá jenom v chytré profesionální práci PR. Totéž nemusí fungovat pro každou situaci a osobnost. Počítám, že třeba slogan "báječná léta s Milošem" by na facebooku asi nezabral.

 

Trendy
- Voliči dali jasně najevo, co nechtějí. Pokračuje propad ODS a její neschopnost účinné sebereflexe. Zbylo bolestínské uvíznutí v kruhové obraně - Na vině jsou všichni jiní, novináři, Fischer, Schwarzenberg a k tomu "hloupí občané". Necítím škodolibost, je mi to líto. Myslím, že naše země potřebuje stabilní, dobře fungující subjekt na rozumné (nepříliš extrémní) pravicové pozici. Zajímalo by mne, zda vůbec a kolik ještě možností dostane propadlík k reparátu. Pokud někdo tvrdí, že první kolo prezidentských voleb bylo debaklem pravice, možná se mýlí, protože je to spíše lekce, která se dostává určitému - žel příliš dobře známému - stylu vládnutí, jehož skutečným hnacím motorem je něco úplně jiného, než "pravicovost".
- Ústup "partajkracie". Princip politické strany jako úzké sektářské party s nečitelným zákulisím, která se přednostně zabývá udržováním vlastních pozic, je v přímém rozporu se svobodnou demokratickou společností. Samozřejmě, prezidentské volby nemají být doménou politických stran, ale i tak se ukazuje, že samotný fakt stranické podpory začíná ztrácet na půvabu. Jednou z otázek je, jaké kouzlo způsobilo, že Karel Schwarzenberg nebyl ve volbách vnímán jako předseda TOP09. Myslím, že odpověď spočívá v tom, že na veřejnost více působil jako osobnost, téměř jako nezávislý kandidát.
- Postup dvou ostřílených matadorů naznačuje, že voliči nemají chuť k experimentům. Vzhledem k našemu ústavnímu systému se od prezidenta tak jako tak očekává zralý věk a zkušenost. A volili jsme "k obrazu svému" v negativním i pozitivním smyslu. Líbil se mi komentář, který jsem někde zaslechl, že u nás je velká obliba pohádek a proto se dost lidí rádo upne k "panu knížeti", od nějž se čeká, že svými milostivými úradky změní situaci v zemi k lepšímu.
- Vyčerpává se koncept "nesmiřitelného boje" mezi levicí a pravicí. Je nejvyšší čas obrátit pozornost k úplně jiným problémům. Nezbytný je výrazný myšlenkový posun a reflexe skutečných potřeb dnešního světa. Mezi nimi možná největší výzvou je hledání forem smířlivého, pokojného soužití.


Polarity
Právem i neprávem se do finalistů projektuje soupeření protikladných světů. Údajný střet pravice a levice je mírně nepřesný, protože ani jeden ze dvou kandidátů není typicky pravicový, či levicový. (Jednu z bizarností najdete zde.) Schwarzenberg sám sebe definuje jako konzervativního politika a u Zemana opravdu nevím. Pravičák to určitě není, nicméně opakovaně posloužil k odčerpání části hlasů, které by možná jinak šly k ČSSD. Důležité jsou jiné polarity. Nejzávažnější z vnitropolitického pohledu je možné pojetí druhého kola jako určitého referenda o stávající vládě. Polarizace společnosti se rychle začíná projevovat například ve vzájemném napadání v blogových diskusích. Lze počítat, že v příštích dnech bude ještě přituhovat.
Z pohledu vztahu ke světu vyzvednu přetrvávající status "pohraniční země" v geopolitickém smyslu. Po více než 40 let jsme byli na blbé straně a naše jednoznačné přičlenění k civilizovanému světu dosud není úplně završeno. V tomto ohledu jsou dva finalisté voleb označováni za dramaticky příkré protiklady, ale ve skutečnosti ani to nebude až tak jednoznačné. Navzdory tomu K. S. mnohem více ztělesňuje svět evropské, západní kultury. Můj text nechce být jednoduchou agitkou, ale nevynechám zmínku o svém postoji. Pokud realisticky zvážíme možnou volbu nezi dvěma, tak jak vzešla z prvního kola, je pro naši zemi jednoznačně lepším kandidátem na prezidenta Karel Schwarzenberg.

Při všem zmíněném platí, že nový, u nás dosud nevyzkoušený model přímé volby prezidenta prověřuje stav naší společnosti, naši schopnost samostatně myslet a srovnávat. Což bych určitě viděl pozitivně. I to, co prožíváme dnes, patří ke klopotným, bolavým krůčkům naší společnosti směrem k větší zralosti. Ke svobodně přemýšlejícímu a otevřenému způsobu žití.

Marek Trizuljak

Marek Trizuljak

Marek Trizuljak

Úvahy a postřehy o současné společnosti, vesele i vážně. Hledání nečekaných souvislostí. Povídání o kultuře. Fotografie. Zejména fotoblogy jsou k nalezení také na adrese: http://trizuljak.blog.idnes.cz/

Výtvarný umělec zabývající se spoustou dalších zbytečností. Přípravou domácích a mezinárodních uměleckých projektů, fotografováním, psaním. Ale hlavně katastroficky beznadějný sluníčkář. Diletantský, naivní Medvídek Pú, který do všeho kafrá a ničemu nerozumí. Jinými slovy: Říká šéf bandy gaunerů mladému hrdinovi: "Od začátku jste mi byl podezřelý. Vám cosi dobrého přímo kouká z očí!" (citát z dobrodružného filmu)

REPUTACE AUTORA:
10,20 (VIP)

Seznam rubrik