Nálada jako před volbami v roce 1946

neděle 20. leden 2013 17:35

Na začátku upozorním, že nechci dělat příliš jednoduchou paralelu. Věci jsou podstatně složitější. Rovněž tak nehodlám psát detailní historický exkurz do roku 1946, protože to přináleží jiným.

Pamatuji si vyprávění svých rodičů, dědy a několika dalších lidí starší generace. Atmosféra ve společnosti byla napjatá a v zákulisí se děla řada podivných věcí. Drama roku 1946 však bylo ve srovnání s dnešní dobou mnohem větší. Hrálo se o nástup komunistů k moci a o poválečné rozdělení světa.
Dnešní situace určitě není až natolik osudová, ale jisté paralely se nabízejí. Podobně jako před volbami r. 1946 se stupňuje polarizace společnosti a "kupodivu" se znovu hraje o vliv komunistů. Přitom naše začlenění do svobodného, civilizovaného světa ještě stále není definitivní. 

Typické pro dnešní atmosféru je otevírání Pandořiny skříňky - dělení lidí na nevražící tábory, nálepkování, obviňování z hlupství - to všechno se totiž povleče v naší společnosti i po volbách a bude ji dál zamořovat. Situaci jednoznačně definuje podpora, kterou má Miloš Zeman od KSČM. Tím podivněji pak vyznívá skutečnost, že Václav Klaus, jeho paní i syn se díky svým výrokům chtě-nechtě ocitají ve stejném táboře. Brnkají totiž na xenofobní strunu, přinejmenším na podezíravost vůči "cizákům". Ohledně takto zvláštní kampaně považuji za nezbytné zmínit prohlášení, v němž Karel Schwarzenberg upozorňuje, že slova, která jsou mu vyčítána, byla v nedávné minulosti součástí sdělení jeho kritiků. 

Z mnoha důvodů jsem přesvědčen, že hlavní rozhodování v těchto dnech není až natolik dvěma osobami, ale mezi dvěma odlišnými světy

- Jeden je stále spojen s dozvuky minulosti a jejích manýr, je prodlouženým stínem sice postkomunistického, avšak bývalými komunisty dál ovlivňovaného systému. 
- Druhý ze dvou světů je, navzdory vysokému věku protagonisty a oprávněným výhradám, aspoň náznakem šance na změnu stylu a poměrů. O tom, kdo tu šanci vnímá v naší společnosti více než jiní, hodně vypovídá převažující sympatie mladých lidí.

Marek Trizuljak

Marek Trizuljak

Marek Trizuljak

Úvahy a postřehy o současné společnosti, vesele i vážně. Hledání nečekaných souvislostí. Povídání o kultuře. Fotografie. Zejména fotoblogy jsou k nalezení také na adrese: http://trizuljak.blog.idnes.cz/

Výtvarný umělec zabývající se spoustou dalších zbytečností. Přípravou domácích a mezinárodních uměleckých projektů, fotografováním, psaním. Ale hlavně katastroficky beznadějný sluníčkář. Diletantský, naivní Medvídek Pú, který do všeho kafrá a ničemu nerozumí. Jinými slovy: Říká šéf bandy gaunerů mladému hrdinovi: "Od začátku jste mi byl podezřelý. Vám cosi dobrého přímo kouká z očí!" (citát z dobrodružného filmu)

REPUTACE AUTORA:
10,20 (VIP)

Seznam rubrik