Jaro, Květná neděle a velikonoční svátky

neděle 24. březen 2013 14:20

Fotografické a slovní imprese

Jarní pozdrav z Bratislavy

Fotografie ze sobotní letmé cesty do Bratislavy. Jaro je tam o znatelný kus blíž i přes chumelenici, která řádila před nekolika dny.
Cesta měla jarní náboj i v jiném smyslu. V radosti ze setkání s blízkými lidmi a v přípravě výstavy z díla mých rodičů. Výstava je zaměřena na cyrilometodějskou a velkomoravskou tematiku, jíž se rodiče intenzivně zabývali v období 70. a 80. let 20. století. Zmíněné výtvarné cykly vznikaly privátně, bez vnější objednávky. Byly reakcí na tu přidušenou dobu, přetavením do od ní odlišného, pozitivního poselství, které je aktuální také s odstupem několika desetiletí. Vyzvednutí těchto věcí na světlo a jejich veřejná prezentace má svoji "jarní" symboliku.

Ráno, Květná neděle

Dnešní ráno (na Květnou neděli) mělo díky světelným kontrastům dramatickou náladu. Obraz může naznačit, že Velikonoce nejsou pouhými idylickými "svátky jara". Na Květnou neděli se při mši vzpomíná pašijový příběh. I kdybychom ho brali jenom jako nesčetněkrát interpretovanou stopu světa starého dva ticíce let, najdeme v něm zprávu o nás, jací stále jsme. Některé povahové typy dostaly svá jména podle pašijového příběhu. A potenciálně se může kdykoliv objevit udavač, zrádce za pár mincí, hrubý biřic bez svědomí, či vladař, který se cynicky vysmívá pojmu pravdy. Stále se najdou lidé schopní někoho povrchně oslavovat a za pár dnů na něj plivat, či verbální hrdinové, kteří se rozprchnou, když je třeba doložit slova skutkem.

Ráno, Květná neděle

Velikonoce také napovídají, že to, co je v lidské civilizaci velké, zpravidla není doménou nezlomných hrdinů (kteří jsou nereální a prakticky neexistují), ale stojí na lidech chybujících, obyčejných, jako byl apoštol Petr. Velikonoční svátky ve svém celku nekončí u toho negativního, u špatných lidských vlastností, ani u nespravedlnosti, cynizmu a krutého násilí. Mají obrovskou symboliku života, který nelze umlčet, nacpat do hrobu, ani zastavit. A v tom se dávné i nové symboly prolínají. Přemožení zimy a vítězná píseň života nejenom v rovině přírodních jevů.

Předjaří

 

Předjaří

 

Ráno, Květná neděle

 

Marek Trizuljak

Marek Trizuljak

Marek Trizuljak

Úvahy a postřehy o současné společnosti, vesele i vážně. Hledání nečekaných souvislostí. Povídání o kultuře. Fotografie. Zejména fotoblogy jsou k nalezení také na adrese: http://trizuljak.blog.idnes.cz/

Výtvarný umělec zabývající se spoustou dalších zbytečností. Přípravou domácích a mezinárodních uměleckých projektů, fotografováním, psaním. Ale hlavně katastroficky beznadějný sluníčkář. Diletantský, naivní Medvídek Pú, který do všeho kafrá a ničemu nerozumí. Jinými slovy: Říká šéf bandy gaunerů mladému hrdinovi: "Od začátku jste mi byl podezřelý. Vám cosi dobrého přímo kouká z očí!" (citát z dobrodružného filmu)

REPUTACE AUTORA:
10,20 (VIP)

Seznam rubrik