Puč mi puč... (malagelo)

čtvrtek 27. červen 2013 15:05

Píseň Malagelo svojí bizarností koresponduje s momentálním "zázračným" děním u nás. Jednoduše: chlast a puč jdou k sobě až příliš dobře.

Prezidentův tah s "vládou odborníků" se nápadně začíná podobat puči. Doma i v zahraničí sílí hlasy, které na to upozorňují. (viz např. odkaz http://pohledzvenku.cz/politika/175-zahranicni-tisk-zeman-provadi-prezidentsky-puc )

Zdůrazním potřebu vnímat události ve vzájemných souvislostech. Vychýlení dosud fungujícího a určitým způsobem vyváženého ústavního systému směrem k přímé volbě prezidenta ukazuje své důsledky až příliš rychle. Prožranost korupcí a patologický egoizmus dosud vládnoucích politických stran postupně zavedly naši zemi do natolik rozloženého stavu, že se otevřel prostor pro to, co najednou jasně vidíme před očima. Letitá habaďůra pseudopolitiky a pseudodemokracie musela nakonec dospět do tohoto bodu. Když si sami namydlíte chodník, k pádu pak stačí i malý šťouchanec.

V posledních dnech (policejní akce, pád vlády, úvahy, jak pokračovat) mi připadalo, že není žádná skutečně dobrá varianta, s níž bych se mohl naplno ztotožnit. Jakoby najednou nebyla ani jedna pevná cesta. Viditelným podobenstvím jsou zanedbané, rozbité silnice všude, kam se vrtnete. V naší zemi není dostatečně pevný právní rámec, jsme jenom stínem právního státu, úcty k zákonu a vymahatelnosti práva. Neslýchaným způsobem je poškozena důvěra v nezávislost policie, státního zastupitelství a soudnictví. K tomu musíme připočíst slabé demokratické povědomí a nedostatečně vyvinutou občanskou společnost. To všechno by normálně měly být pevné konstanty, o něž by se mohli demokraticky smýšlející politici opřít v kritických okamžicích. Aspoň ti, kdo mají nadhled nad situací a představu, co dál. Ale ani takoví se v posledních dnech neukázali. Tedy, jakoby nebylo o co se opřít a nebylo ani toho, kdo by se opřel. Nastal čas pro lovce v kalných vodách. Pro ty, kdo mnohé ve skutečnosti předvídali a měli připravené své scénáře. Ideální situace pro puč.

Nahlas se mluví o podobnosti s únorem 1948. Přesný příměr to určitě není, ale řadu shodných znaků lze najít. Je mezi nimi oslabení občanské společnosti a rozbití její tradiční skladby, nalomení morálních kořenů a celého hodnotového systému, zdecimování čestných, svobodymilovných lidí v důsledku předchozí totalitní doby. Na aktuálním dění mají podíl lidé nesoucí hluboké šrámy z minulosti, či jsou nějak jinak vydíratelní a korumpovatelní. A podobná svojí podstatou je základní situace dosud neukončeného geopolitického přetahování, kam bude naše země "přikloněna". Přidejte k tomu podivnou neschopnost demokratických stran udělat něco, čím by se nejhoršímu scénáři zabránilo.

 

Zcela jistě bych však varoval před příliš černým viděním situace. Jmenováním "úřednické vlády" svět nekončí a záleží na celé společnosti, jakou pozici vůči ní zaujme a jaká interakce se ustanoví.

Některé věci se mi zdají nezbytné. Potřebujeme posílení demokratického povědomí a posílení občanské společnosti. Možná až do míry, jaká se ukázala při nedávné krizi na Islandu. Politika se vyprázdnila, scvrkla se na ekonokratickou čtverylku, jejíž tanečníci nestíhají ani základní rytmus, natož aby předvídali, co bude o tři kroky dál. Proto politika potřebuje oprášit své základy, obnovit důvod vlastní existence. Potřebuje nejenom vědět, co dělat, ale taky kam to má vést a proč. V tomto směru jsme na rozcestí. Krize jako bod rozhodování, kterým směrem se vydáme. Politika se buď znovu vitálně propojí s občany a zájmy vlastní země, anebo půjde proti nim. Tu druhou variantu jsme tu měli v silně tragické podobě. Chceme ji znovu?

Marek Trizuljak

Marek Trizuljak

Marek Trizuljak

Úvahy a postřehy o současné společnosti, vesele i vážně. Hledání nečekaných souvislostí. Povídání o kultuře. Fotografie. Zejména fotoblogy jsou k nalezení také na adrese: http://trizuljak.blog.idnes.cz/

Výtvarný umělec zabývající se spoustou dalších zbytečností. Přípravou domácích a mezinárodních uměleckých projektů, fotografováním, psaním. Ale hlavně katastroficky beznadějný sluníčkář. Diletantský, naivní Medvídek Pú, který do všeho kafrá a ničemu nerozumí. Jinými slovy: Říká šéf bandy gaunerů mladému hrdinovi: "Od začátku jste mi byl podezřelý. Vám cosi dobrého přímo kouká z očí!" (citát z dobrodružného filmu)

REPUTACE AUTORA:
10,20 (VIP)

Seznam rubrik