Chorvatsko se dnešním dnem stává členem EU

pondělí 1. červenec 2013 08:32

Gratuluji k tomuto kroku jak chorvatským přátelům, tak Evropské unii

Věřím, že to bude znamenat pro obyvatele Chorvatska lepší život. Tak jako věřím, že pro Evropskou unii bude nový člen přínosem. Samozřejmě, že členství v EU není ráj a všelék, jak upozornil jeden komentátor. Nic nebude hned a automaticky, žádá si to vědomé, cílené úsilí.

Předpokládám, že řada lidí bude rozebírat klasickou ekonomickou problematiku. Rád jim to přenechám. Kromě jiného si myslím, že význam ekonomické sféry je přehnaně nadsazován, ne-li přímo absolutizován. Jsem přesvědčen, že toto jednostranné nadsazování způsobuje nerovnováhu a je samo o sobě jednou z hlavních příčin krize.
Proto se zaměřím na další pozitivní prvky integrace, které jsou přinejmenším stejně důležité jako ekonomika. Myslím na pevnější bezpečnostní záruky, na sdílený prostor k uplatnění, hájení a posilování civilizované společnosti založené na právu a demokratických principech. Myslím na svobodnější pohyb lidí, mezi nimiž ti slušní, pracovití a tvůrčí určitě najdou větší prostor pro své uplatnění. Myslím také na lepší možnosti vzájemné kulturní výměny.
Chorvatsko je postkomunisitckou zemí jako my (i přes známé rozdíly) a je co do členství v EU druhým státem z území bývalé Jugoslávie. Dalším blízkým na řadě je Srbsko.


Rozšíření je šancí.
Pokud se ta šance nepropásne ekono-technokratickým fixlováním a bezduchými sortami trhovectví, může se EU stát silnější. Vím, že v jejích základech jsou vážné problémy k řešení, ale i tak vidím dnešní den jako příležitost. Možnost stát se větším a bezpečnějším společným domem.

S krajinami bývalé Jugoslávie nás spojují dávné přátelské vztahy. Chorvatsko mnozí z nás milují a dobře znají díky častým návštěvám. Je to krásná země. Takže: milí chorvatští přátelé, vítejte doma!

 

Marek Trizuljak

Marek Trizuljak

Marek Trizuljak

Úvahy a postřehy o současné společnosti, vesele i vážně. Hledání nečekaných souvislostí. Povídání o kultuře. Fotografie. Zejména fotoblogy jsou k nalezení také na adrese: http://trizuljak.blog.idnes.cz/

Výtvarný umělec zabývající se spoustou dalších zbytečností. Přípravou domácích a mezinárodních uměleckých projektů, fotografováním, psaním. Ale hlavně katastroficky beznadějný sluníčkář. Diletantský, naivní Medvídek Pú, který do všeho kafrá a ničemu nerozumí. Jinými slovy: Říká šéf bandy gaunerů mladému hrdinovi: "Od začátku jste mi byl podezřelý. Vám cosi dobrého přímo kouká z očí!" (citát z dobrodružného filmu)

REPUTACE AUTORA:
10,20 (VIP)

Seznam rubrik