Terra promissa vulgo sacra Hana

neděle 4. srpen 2013 15:27

Krajinářský fotoblog o Hané se špetkou pábení

 

Jaro - Květen

Kdysi dávno jsem u přítele viděl na zdi pověšenou starou mapu Hané s latinským popisem a názvem "Terra promissa vulgo sacra Hana". (Země zaslíbená, neboli posvátná Haná). V paměti mi utkvěl vznosný název a na mapu jsem si znovu vzpomněl, když jsem prohlížel fotografie a uvažoval nad výběrem k publikování.

Jaro

 

Léto

O původu názvu Haná jsem někde zaslechl, že vychází z tvaru "gana", který je snad starogermánský a znamená "bohatá zěmě", možná dokonce "zázračně plodná země". Což by mohlo mít svoji logiku. Pole jsou určitě velkým bohatstvím Hané a na mnoha místech lze vystopovat kontinuální obdělávání půdy po několik tisíciletí. Napadlo mne přitom, že takový dlouhodobě obdělávaný kus pole se podobá vzácnému (kulturnímu) pokladu. Zničit pole na úrodné rovině zabetonováním a postavením průmyslové boudy je podobné barbarství, jako kdyby někdo rozřezal na kusy deskové obrazy Mistra Třeboňského oltáře a zbouchal z nich kurník.

Léto, žně

 

Územně se Haná víceméně kryje s Hornomoravským úvalem, ale která část je tou Hanou nejpravější, na tom se ani sami Hanáci úplně neshodnou. Mohla by to být oblast kolem stejnojmenné řeky pramenící v Drahanské vrchovině a vlévající se do Moravy nedaleko Kroměříže. Ostatně, právě na Kroměřížsku se nachází Chropyně, bájná domovina krále Ječmínka.

Léto - Červenec

 

Jarní krajina u Kroměříže

 

Letní pole

 

Zatímco v severozápadní části (Litovel, Cholina, Senice na Hané, Náměšť) se místní zaříkají, že ta pravá Haná je u nich. To bych se vší vehemencí mírného lokálního patriotizmu potvrdil, protože právě tady žejo' oš dvaatřecet lit. Lidé zde mezi sebou běžně mloví hanácke' nejenom doma, ale taky v obchodě, na nádraží, na poště i v hospodě... A při práci na poli jakbysmet, (jen stroje se s dobou malinko proměnily). Mimochodem, na Hané se prý dlouho říkalo "ten grádium", namísto "to rádio".

Jaro - Duben

Podobný svár se rozhoří, když přijde řeč na "hanácké moře". Jistě to budou jezera u Tovačova (znovu poblíž Ječmínkova království - kde jinde?), ale hanácký Sever, potažmo Severozápad, včetně mé maličkosti, bude trvat na pískovně u Nákla.

Hanácké moře 

Haná je krajina s lidským rozměrem, žádné nedozírné lány. Za dobrého počasí dohlédnete z jednoho konce na druhý, stačí vystoupat jen o pár metrů výš na některé z mírných, táhlých návrší, anebo na kopce, které lemují Hornomoravský úval ze všech stran.

Od Velkého Kosíře směrem na Hostýnské vrchyOd Velkého Kosíře směrem na Hostýnské vrchy. Poutní kostel v Dubu nad Moravou, který je postaven tak, aby "fungoval" v dálkových pohledech.

Jaro - KvětenJarní krajina. V pozadí je věž cholinského kostela a předhoří Hrubého Jeseníku

 

 

Dál bez slovního doprovodu - Pole

Podzim

 

Podzim

 

Jen zdánlivé jaro - Říjen

 

Hanácké pacifik

 

Zima

 

Jaro - Květen

 

 

___________________________________________________________________________________

Poznámka pod čarou:

Je možné, že některé snímky byly už publikovány jinde, nyní jsou však vybrány s ohledem na kontext tohoto blogu.

Marek Trizuljak

Marek Trizuljak

Marek Trizuljak

Úvahy a postřehy o současné společnosti, vesele i vážně. Hledání nečekaných souvislostí. Povídání o kultuře. Fotografie. Zejména fotoblogy jsou k nalezení také na adrese: http://trizuljak.blog.idnes.cz/

Výtvarný umělec zabývající se spoustou dalších zbytečností. Přípravou domácích a mezinárodních uměleckých projektů, fotografováním, psaním. Ale hlavně katastroficky beznadějný sluníčkář. Diletantský, naivní Medvídek Pú, který do všeho kafrá a ničemu nerozumí. Jinými slovy: Říká šéf bandy gaunerů mladému hrdinovi: "Od začátku jste mi byl podezřelý. Vám cosi dobrého přímo kouká z očí!" (citát z dobrodružného filmu)

REPUTACE AUTORA:
10,20 (VIP)

Seznam rubrik