Ploplytika a konzumní masáždemokracie

neděle 1. září 2013 12:07

Předvolební harašení postupně sílí. Kritický odstup je proto více než namístě.

Za nejdůležitější považuji kritický odstup občanů - voličů. Odstup ale neznamená nevolit. JE TŘEBA JÍT VOLIT, vědomě, zodpovědně a s velkou rozvahou. Jak je uvedeno v citátu níže, pasivita se může zdát tou nejjednodušší cestou, ale určitě ne nejlepší.


"Volby ovládají profesionálové oboru public relations. Jejich hlavním úkolem je komerční reklama, která je koncipována tak, aby nabourávala tržní prostředí produkováním nepoučených spotřebitelů, kteří se budou rozhodovat iracionálně – tedy právě opačně, než jak má trh fungovat, ale bezpochyby způsobem důvěrně známým každému, kdo se kdy díval na televizi. Je jenom přirozené, že PR průmysl najatý k tomu, aby vedl volební kampaň, zvolí tytéž postupy v zájmu svých chlebodárců, kteří bezpochyby nestojí o občany činící racionální rozhodnutí. Ale ani v jednom z obou případů oběti nemusí poslechnout. Pasivita může být sice tou nejjednodušší cestou, ale úctu si sotva zaslouží." (Noam Chomsky)1

Myslím, že v těch slovech je dobře vystižená podstata reklamních = volebních kampaní. Plytká a pokřivená pseudopolitika ("ploplytika") nestojí o občany činící racionální rozhodnutí. Jinak řečeno, uvažující volič, který si pamatuje a volí podle svého rozumu a paměti, je krajně nežádoucí. Naopak, nejvítanější je ten, kdo se pokaždé znovu nechá opít rohlíkem. (Viz protikorupční hesla politických stran v roce 2010). Kampaně a jejich strůjci zejména, potřebují občany bezvědomé a bezpamětné, kteří ani nepostřehnou pitomost a prázdnotu volebních hesel.

ilustrační fotografie

 

Zdůrazním, že můj komentář není namířen konkrétně proti kterékoliv z demokratických stran účastnících se ve volbách a také nemá ani v nejzazším podtextu plédování za některou z nich. Cílem kritiky je rozsáhlá manipulace s vědomím občanů. Je dobře o ní vědět a nenechat se oblbovat.
Na druhou stranu také respektuji, že se jedná o zakořeněný stereotyp, který se nezmění ze dne na den. Bohužel to takto funguje. Hypermarktová subkultura, reklama, komerční televize, všeobecná bulvarizace médií a účelové lhaní (nejenom v politice) tvoří jeden vzájemně provázaný systém, který jsem s nadsázkou nazval konzumní masáždemokracií. A přímo v nitru tototo systému se ukrývá ohrožení demokracie. Přesto jej nelze začít divoce, bez rozmyslu bourat. Jedinou cestou je kritická reflexe. Vědomí, že takto to není správně. V souladu s tím musí jít tržní chování. Když se najde dostatečně velký počet "informovaných spotřebitelů" - lidí, kteří dají jasně najevo, že takový "produkt" nechtějí, přestane být vyráběn a nabízen.
Jenom opravdu přemýšlím o tom, zda politikům dojde, že občané, které mají zastupovat a v jejich zájmu jednat, ve skutečnosti nepotřebují a nechtějí další lhaní (volebními kampaněmi počínaje).

 

_____________________________________________________________________________________
1 Pro ty, kdo si Chomského hbitě hodí do gůglu a pak vyrukují v diskusi s hřímáním, že se jedná o "levičáckého anarchistu", rád doplním, že vím o nálepkách, které bývají k jeho jménu činěny. Přesto si myslím, že citovaný komentář o volebním marketingu stojí za úvahu.

Marek Trizuljak

Marek Trizuljak

Marek Trizuljak

Úvahy a postřehy o současné společnosti, vesele i vážně. Hledání nečekaných souvislostí. Povídání o kultuře. Fotografie. Zejména fotoblogy jsou k nalezení také na adrese: http://trizuljak.blog.idnes.cz/

Výtvarný umělec zabývající se spoustou dalších zbytečností. Přípravou domácích a mezinárodních uměleckých projektů, fotografováním, psaním. Ale hlavně katastroficky beznadějný sluníčkář. Diletantský, naivní Medvídek Pú, který do všeho kafrá a ničemu nerozumí. Jinými slovy: Říká šéf bandy gaunerů mladému hrdinovi: "Od začátku jste mi byl podezřelý. Vám cosi dobrého přímo kouká z očí!" (citát z dobrodružného filmu)

REPUTACE AUTORA:
10,20 (VIP)

Seznam rubrik