"Demokracii bychom už měli, teď ještě nějaké ty demokraty"

neděle 15. září 2013 13:22

Tato Masarykova slova prokazují i po téměř 100 letech svoji aktuálnost

V sobotu 14. září uplynulo skoro potichu výročí úmrtí prvního československého prezidenta.

Nezaškodí připomenout, co napsal před 76 lety Karel Čapek v Lidových novinách:
"Dnes vydechl naposled Tomáš Garrigue Masaryk, Osvoboditel, duchovní tvůrce a první prezident Republiky československé. Tím se uzavírá věčným mírem jeho tříletý boj se smrtí, boj, ve kterém tělo lidské není nikdy konečným vítězem. I tuto smrt musíme přijmout s odevzdaností a pokorou. Zemřel stařec v plnosti života, muž v plnosti cti a vladař v plnosti lásky. Taková smrt není než naplněním. I v tuto chvíli smutku věřme a doufejme, občané Republiky československé, celou Masarykovou vírou v nesmrtelnost lidské duše a božský řád věcí, že T. G. Masaryk se dívá na nás dál." Lidové noviny 14. září 1937
(Koho by tento vznosně napsaný nekrolog iritoval, ať prosím zváží, že vzhledem k celkovým dobovým okolnostem opravdu není nijak přehnaný)

 

Tomáš Garrigue Masaryk patří mezi velké osobnosti naší historie a nic na tom nezmění ani možné kritické připomínky k jeho osobě, různým etapám života a detailům politického působení. Jistě, každý má chyby a každý je kritizovatelný, ale to vůbec neznamená, že bychom měli na své velikány zapomenout, či se pokoušet jejich památku rozstřílet na prach. Nejde mi o přehnanou adoraci, nikdy jsem nebyl nadšený z "tatíčkování", ale je třeba se vší vážností vzít v úvahu důvody ke skutečné úctě. Přiměřené a zasloužené. 

Citát v názvu blogu naznačuje (ne zcela překvapivou) paralelu s naší dobou. Demokratický politický systém máme už přes dvě desetiletí, ale lidé se silným demokratickým přesvědčením stále chybí. Naše úžasné politické strany, založené mnohem spíše na satrapistickém modelu, je nedovedou vygenerovat. Politici se často chovají tak, jakoby ani neměli tušení, co vlastně demokracie je. A povědomí o její podstatě není nijak zvlášť rozšířené ani mezi občany. O demokratičnosti ve smyslu práva na odlišný názor a úcty k jeho nositeli nemluvě. A tak je třeba připomínat, že Československo bylo v období před druhou světovou válkou posledním ostrovem demokracie ve střední Evropě. To Československo, na jehož založení měl Masaryk výrazný podíl.

Marek Trizuljak

Marek Trizuljak

Marek Trizuljak

Úvahy a postřehy o současné společnosti, vesele i vážně. Hledání nečekaných souvislostí. Povídání o kultuře. Fotografie. Zejména fotoblogy jsou k nalezení také na adrese: http://trizuljak.blog.idnes.cz/

Výtvarný umělec zabývající se spoustou dalších zbytečností. Přípravou domácích a mezinárodních uměleckých projektů, fotografováním, psaním. Ale hlavně katastroficky beznadějný sluníčkář. Diletantský, naivní Medvídek Pú, který do všeho kafrá a ničemu nerozumí. Jinými slovy: Říká šéf bandy gaunerů mladému hrdinovi: "Od začátku jste mi byl podezřelý. Vám cosi dobrého přímo kouká z očí!" (citát z dobrodružného filmu)

REPUTACE AUTORA:
10,20 (VIP)

Seznam rubrik