Eristikon (Už zase ty diskuse!)

úterý 17. září 2013 14:47

Jak (ne)vést slušnou diskusi nad tématem o slušné diskusi

Reaguji na zajímavý, věcně zpracovaný článek pana kolegy Zdeňka Hosmana s názvem Eristika. Zdá se mi přínosný a nezaškodí znovu se k němu vracet.

Za důležité považuji nepranýřovat osobně (to se pravidelně míjí účinkem), ale mluvit obecně o jevech a jejich příčinách. Zároveň platí princip osobní zodpovědnosti. Každý na hovoru zúčastněný má podíl na výsledném stavu.

 

Několik postřehů, proč a jak se diskuse dostávají do polohy zuřivých hádek: 

- Destrukce obecné kultury zaviněná komunistickým režimem. Ztráta povědomí o nutnosti vést korektní dialog uvnitř společnosti.
- Démonizace protějšku. Nenávist vůči nositeli jiného názoru je do značné míry ovlivněna ideologií a praktickým chováním totalitních režimů, ale její původ je mnohem starší. Totalitní režimy si ji přisvojily a uměly ji dokonale využít jako mocenský nástroj.
- Zploštění a odosobnění internetové komunikace. Je například popsán jev zvaný "flamewar", což je eskalace hovoru do vzájemného napadání. Na začátku obvykle stojí jednoduché nedorozumění, mohou ale vzniknout chronické animozity, které se každou další potyčkou oživují.
- Osobnostní nezralost. Na projevech agresivity v blogové diskusi často zaráží infantilnost, kterou si zúčastnění ani neuvědomují. Jakási animální, rozumem nekontrolovaná touha mít navrch. A nutkání ventilovat vlastní frustraci. Neschopnost hledat pozitiva v názoru někoho jiného, malé sebeovládání, nedostatek taktu, tolerantnosti, úcty, trpělivosti. Nadhodnocení sebe sama a pohrdání protějškem.
- Nevědomost, až negramotnost, pokud jde o pravidla diskuse a slušného chování vůbec.
- Úmyslné odložení fair play pod dojmem, že v zájmu prosazení "vyšší věci" je správné mlátit protivníky po hlavě. (Což může souviset s fenoménem absolutizace).


- Odděleně zmíním cílenou eskalaci sváru. Stačí, když se potká někdo záměrně provokující s někým, kdo se neumí ovládat. Drobná hrstka lidí pak dokáže na dlouhou dobu otrávit ovzduší a znechutit jak píšící autory, tak čtenáře. K čemu je to dobré?
- Nakonec přírodní úkaz zvaný v blogerské hantýrce "trol". Nelze nevidět, že se různé zájmové skupiny ve společnosti snaží ovlivňovat veřejné mínění směrem pro ně výhodným a zároveň srážet k zemi jiné, konkurenční názory. Jedním z nástrojů je nasazení placených, či jinak motivovaných osob na blogy. Trolové se velice často vyznačují agresivitou. Vzbuzuje to dojem, že snad mají přímo v popisu práce zasévat svár, odvádět pozornost od některých témat a osobně napadat nositele určitých názorů.

 

Serva ordinem et ordo servabit te.
Dodržování pravidel silničního provozu je ku prospěchu účastníků, je v zájmu zachování jejich zdraví a životů. A je nezbytnou podmínkou funkčnosti systému. Agresivita, divoké předjíždění, či jízda po chodníku jsou jeho vážným narušením. V přiměřené analogii platí stejné pro pravidla vzájemného chování. 
Zachovávání formy může být chvilkami obtížné, či nepohodlné, vyžaduje totiž discplinovanost a sebeovládání. Což prospívá osobě takto se chovající, ale především to prospěje obecné úrovni tolik potřebného rozhovoru. 

Marek Trizuljak

Marek Trizuljak

Marek Trizuljak

Úvahy a postřehy o současné společnosti, vesele i vážně. Hledání nečekaných souvislostí. Povídání o kultuře. Fotografie. Zejména fotoblogy jsou k nalezení také na adrese: http://trizuljak.blog.idnes.cz/

Výtvarný umělec zabývající se spoustou dalších zbytečností. Přípravou domácích a mezinárodních uměleckých projektů, fotografováním, psaním. Ale hlavně katastroficky beznadějný sluníčkář. Diletantský, naivní Medvídek Pú, který do všeho kafrá a ničemu nerozumí. Jinými slovy: Říká šéf bandy gaunerů mladému hrdinovi: "Od začátku jste mi byl podezřelý. Vám cosi dobrého přímo kouká z očí!" (citát z dobrodružného filmu)

REPUTACE AUTORA:
10,20 (VIP)

Seznam rubrik