Není bazilika jako bazilika

pondělí 4. listopad 2013 09:15

Povídání o stavebních typech a symbolických titulech. A v neposlední řadě o krásné románské bazilice v Tismicích

 

K napsání tohoto textu mne inspiroval pan Vašek Vašák, který ve svém blogu Středočeské putování za krásou a historií, tismickou baziliku zmínil a přinesl také fotografii jejího průčelí. Zaujala mne okamžitě. V každém případě je to výjimečná a podivuhodně dobře dochovaná románská stavba.

Bazilika v TismicíchBazilika Nanebevzetí Panny Marie v Tismicích, nedaleko Českého Brodu. Pohled z východní strany.
(Zdroj snímku: wikipedia)

_____________________________________________________________________________________ 

 

Ale nejdříve k bazilikám obecně.

Co je bazilika

Typově se jedná se o podélnou, převážně třílodní, či pětilodní stavbu s vnitřním sloupořadím a vyvýšenou střední lodí, jejíž vysoce posazená okna prosvětlují vnitřní prostor.

Betlém - Bazilika Narození PáněPříkladem velice staré baziliky strohého, jednoduchého typu je betlémský chrám Narození Páně, který nechala vybudovat v letech 327-333 císařovna Helena a byl později přestavěn císařem Justiniánem (v 6. století). Tato pětilodní bazilika je také názornou ilustrací osvětlení interiéru řadou oken hlavní lodi.

Betlém, chrám Narození Páně

 

Příčný řez konstrukcí baziliky
Konstrukci betlémské baziliky víceméně odpovídá tento schematický řez (zdroj: wikipedia)

 

 

Schéma bazilikyZákladní tvary tismické baziliky v pohledu z východní strany. Vyvýšená prostřední loď a dve nižší, boční. Každá z lodí je zakončená vlastní apsidou s půlkuhovým půdorysem.

 

Název je odvozen od řeckého basiliké stoá což znamená královské sloupořadí. Je to typ stavby, který se používal jako úřední budova, tržnice, shromáždiště, atd. Z památek antického Říma jsou známé i palácové baziliky. Dodnes se můžeme nejnom v Itálii setkat s veřejnými budovami, které využívají princip baziliky pro jeho praktičnost. Křesťané v počátcích svého legálního působení (po vydání Milánského ediktu r. 313) tento stavební typ převzali jako shromáždiště k bohoslužbám. Je pravděpodobné, že používali původem civilní baziliky i před rokem 313, v obdobích relativně menšího útisku.


Zajímavá je bazilika v Akvileji (Aquileia v severní Itálii), jejíž založení pravděpodobně spadá do doby na začátku 4. století. Uvádí se, že mohla existovat i dříve, protože v Akvileji byli křesťané početnou a respektovanou skupinou.

Pohled na baziliku v AkvilejiStavební typologie je zde dobře zřetelná. I po několikanásobném zboření (zejména po opakovaných zemětřeseních) byly základní hmoty baziliky vždy obnoveny, byť se znaky novějších stylů.

 

Další příkladem může být jedna z ravenských bazilik, Sant'Apolinare in Classe z poloviny 6. století, která svojí vznešeností korespenduje s původním řeckým pojmem královské sloupořadí.

Sant'Apolinare in Classe - interiér
Pohled do interiéru baziliky sv. Apolináře

Sant'Apolinare in Classe, interiér

Sant'Apolinare in Classe, severní stranaPohled na severní stranu baziliky. Klidně a harmonicky působící architektonické členění.

Sant'Apolinare in Classe - mozaika v apsiděApsida s mozaikovou výzdobou a vyobrazením svatého Apolináře.

 

Aquilleia
V průhledu mezi sloupy je apsida akvilejské baziliky s vyvýšeným pódiem

 

Pohled do interiéru kostela v Gemoně
Co do základního stavebního typu jsou bazilikami i mnohé gotické kostely,
zde ukázka ze severoitalského města Gemona.

Bazilika v CarcassoneMožná jedna z vůbec nejkrásnějších bazilik je v Carcassone. Připadá mi jako zázrak. Je v ní neskutečná svobodymilovnost, hravost a kreativita, která překonává všechna schémata. Podle všeho se ani nejedná o výše vysvětlený typ baziliky ze stavebního hlediska, ale o kostel nesoucí titul basilica minor (zdroj snímku: wikipedia)

 

Pseudobazilika v San LeoAby to nebylo tak jednoduché, uvedu ještě příklad tzv. pseudobaziliky. Je stavebně velice podobná bazilice, ale nemá typickou horní řadu oken ve zdech prostřední lodi. Zde kostel Santa Maria Assunta z konce 9. století, v městečku San Leo, nedaleko Rimini.

Interiér pseudobazilikyInteriér kostela v San Leo. Stavební typ pseudobaziliky má jinou, tajemnější světelnou atmosféru.

Kostel v San LeoStejný kostel v San Leo (Santa Maria Assunta) při pohledu z náměstí. Zde je zajímavá typologická podoba se závěrem baziliky v Tismicích, i když zakončení tří lodí rotundovou apsidou je v tomto případě hmotnější a má odlišné proporce.

 

_____________________________________________________________________________________

Není bazilika jako bazilika aneb co je basilica maior a basilica minor

Titul basilica minor (menší bazilika) je odvozen od čtyř hlavních římských kostelů, které nesou titul basilica maior  - Lateránská bazilika, Chrám sv. Petra, Sv. Pavel za hradbami a Santa Maria Maggiore. Uděluje se významným kostelům na základě rozhodnutí papeže. V tomto případě titul "bazilika" není označením stavebního typu. Je to symbolické povýšení dané chrámové stavby a jeji významové a duchovní přičlenění k římským "větším" bazilikám.

_____________________________________________________________________________________

 

 

Závěrem ještě návrat k unikátní bazilice v Tismicích. S vědomím, že u nás máme mnohé krásné památky, které nejsou vždy úplně známé. A s poděkováním panu V. Vašákovi za inspiraci.

Bazilika Panny Marie v TismicíchBazilika Nanebevzetí Panny Marie v Tismicích ze zadní strany
(vyobrazení je vloženo proklikem na webovou stránku)

Interiér baziliky v TismicíchKrásný pohled do interiéru románské baziliky v Tismicích.
(Vyobrazení je vloženo proklikem na webový zdroj: Wikipedia)

 

____________________________________________________________________________________

Autorem fotografií (kromě dvou schematických vyobrazení a čtyř snímků, u nichž je uveden původ z jiných zdrojů) je M. Trizuljak

Marek Trizuljak

Marek Trizuljak

Marek Trizuljak

Úvahy a postřehy o současné společnosti, vesele i vážně. Hledání nečekaných souvislostí. Povídání o kultuře. Fotografie. Zejména fotoblogy jsou k nalezení také na adrese: http://trizuljak.blog.idnes.cz/

Výtvarný umělec zabývající se spoustou dalších zbytečností. Přípravou domácích a mezinárodních uměleckých projektů, fotografováním, psaním. Ale hlavně katastroficky beznadějný sluníčkář. Diletantský, naivní Medvídek Pú, který do všeho kafrá a ničemu nerozumí. Jinými slovy: Říká šéf bandy gaunerů mladému hrdinovi: "Od začátku jste mi byl podezřelý. Vám cosi dobrého přímo kouká z očí!" (citát z dobrodružného filmu)

REPUTACE AUTORA:
10,20 (VIP)

Seznam rubrik