Masada - Pevnost u Mrtvého moře

neděle 8. prosinec 2013 10:32

Už dlouho si nechávám na studené dny pár odlišných témat. Putování do krajin zalitých sluncem, aspoň v myšlenkách, vzpomínkách a fotografiích.

O Masadě jsem se poprvé dozvěděl v 90. letech prostřednictvím televizního dokumentu. Je to místo úchvatné svojí podobou, umístěním a historií.

Masada
Letecký pohled na Masadu od severozápadu. V popředí je vidět rozsáhlý komplex Herodova paláce.
(fotografie je do textu umístěna proklikem na stránku http://cs.wikipedia.org/wiki/Masada)
Pevnost Masada se nachází na jih od oázy Ein Gedí, na východním okraji Judské pouště. Byla vybudována na plochém vrcholu izolovaného skalního masivu ve výšce 450 m nad hladinou Mrtvého moře.

 

V roce 2005 jsem měl při cestě do Izraele možnost navštíivt také Masadu. Fotografie z tehdejšího putování mám stále uložené a občas se k nim vracím.

15_masada_judska_poust.jpg
Pohled z Masady na severozápad.
V pozadí vlevo je Judská poušť, strže napravo prudce klesají k Mrtvému moři.

 

03_masada_planina.jpgPohled jihovýchodním směrem do prolákliny s Mrtvým mořem. Vpravo je plošina se stanicí lanovky, dole, nalevo od středu je archeologický odkryv jednoho z římských obléhacích táborů.

Název Metzada, v pořímštěné verzi Masada, pochází z hebrejského slova metzuda - pevnost. Její původ je kladen do doby Judy Makabejského (†161 př.n.l.). Výrazné přestavby provedl v době 37-31 př.n.l. král Herodes Velký. Pevnost byla koncipována jako plně soběstačné sídlo schopné vzdorovat mnohaletému obléhání. Byla nalezena rozsáhlá sklepení s nádobami k uchovávání potravin a na Masadě byla i pole k pěstování obilí. Zásobování vodou bylo vyřešeno systémem jímání sezonních dešťových srážek do obrovských rezervoárů vytesaných ve skále. Herodes zde měl přepychově zařízený palác, jehož části se dochovaly dodnes. Ruiny paláce byly v návaznosti na archeologický průzkum částečně rekonstruovány.

12_masada_heroduv_palac.jpg

 

13_masada_malby.jpg

 

Po pádu Jeruzaléma v roce 70 n.l. se Masada stala posledním místem odporu židovských povstalců proti římské nadvládě. Jak probíhalo dobývání, popisuje Iosephus Flavius. Proti Masadě vytáhl místodržící Flavius Silva s X. legií. Římané projevili velkou houževnatost a systematičnost, jak svědčí dodnes viditelný násyp dobývací rampy ze západní strany. Její vybudování prý trvalo řadu měsíců a na práci bylo nahnáno několik tisíc otroků (židovských zajatců). Jako obránci jsou uváděni zélóti, kteří se předtím pevnosti s menší římskou posádkou zmocnili lstí. Je možné, že po porážce povstání se Masada stala útočištěm různorodější skupiny uprchlíků. Drastický byl závěr obléhání. Když Římané pronkli do pevnosti, našli obránce mtrvé a vše nasvědčovalo pyramidovitě organizované hromadné sebevraždě. (Zde je všechno zmíněno jen stručně, existuje řada zdrojů s podrobnějšími popisy)

 

05_masada_rampa.jpgV levé polovině fotografie je vidět násyp dobývací rampy. Ze všech přístupů k pevnosti byl tento nejvhodnější. Místo zvané Bílá skála spojovala s pevností stezka vedoucí po skalní šíji a převýšení zde bylo jen kolem 100 m. Přesto je velikost násypu impozantní. Vzhledem k nedostatku času jsem se nedostal k násypu blíž, ale jeho dimenze dobře ukazuje fotografie na tomto odkazu

 

11_masada_oblehaci_tabor.jpgVelký římský obléhací tábor na západ od Masady, poblíž místa, kde byla budována dobývací rampa.

 

06_masada_zapadni_hradby.jpgZbytky opevnění na západní straně

 

09_masada_jiny_vladce.jpgDetail hradeb a dnešní "vládce" těchto končin. (V pozadí je Judská poušť)

 

02_masada_mrtve_more.jpgPohled z Masady na Mrtvé moře. Hory v dálce jsou na jordánském území.

Fotografie (s výjimkou první) pocházejí z mé návštěvy Masady v roce 2005.

 

 

__________________________________________________________________________________

Doplnění textu o některé konkrétní podrobnosti je ze zdrojů:
http://whc.unesco.org/en/list/1040
http://cs.wikipedia.org/wiki/Masada
http://mosaic.lk.net/g-masada.html
http://ferosebej.sk/archiv-lankov/126-masada 

 

Marek Trizuljak

Marek Trizuljak

Marek Trizuljak

Úvahy a postřehy o současné společnosti, vesele i vážně. Hledání nečekaných souvislostí. Povídání o kultuře. Fotografie. Zejména fotoblogy jsou k nalezení také na adrese: http://trizuljak.blog.idnes.cz/

Výtvarný umělec zabývající se spoustou dalších zbytečností. Přípravou domácích a mezinárodních uměleckých projektů, fotografováním, psaním. Ale hlavně katastroficky beznadějný sluníčkář. Diletantský, naivní Medvídek Pú, který do všeho kafrá a ničemu nerozumí. Jinými slovy: Říká šéf bandy gaunerů mladému hrdinovi: "Od začátku jste mi byl podezřelý. Vám cosi dobrého přímo kouká z očí!" (citát z dobrodružného filmu)

REPUTACE AUTORA:
10,20 (VIP)

Seznam rubrik