Svoboda slova

neděle 1. prosinec 2013 18:35

O svobodě slova platí totéž, co o svobodě v obecném smyslu.

Ke svobodě patří jeden základní paradox. Je výlučná, absolutní, ale není bezbřehá. Naplno realizovat se může jenom při dodržování pravidel. Moje svoboda končí tam, kde začne zasahovat do práv a svobod jiných lidí.
A svoboda je jako voda v řece: pokud se vyleje ze svých břehů, může napáchat velké škody. Slovo, jehož síla je použita k agresi, urážkám a pomluvám, zdánlivě nepůsobí škody viditelné navenek. Zranění slovním násilím nejsou viditelná na první pohled, takže se přehlížejí a bagatelizují, ale jsou to i přesto zranění reálná.

Potok, 1. prosince 2013
Ubližování slovem neznamená svobodu, ale útisk. Svobodná společnost není společnost rozvolněná, není bez břehů a pravidel. Naopak, pravidla a jejich dodržování jsou její základní oporou. Pravidla také slouží k ochraně svobody a práv každého z těch, kdo žijí ve svobodné společnosti.

 

Marek Trizuljak

Marek Trizuljak

Marek Trizuljak

Úvahy a postřehy o současné společnosti, vesele i vážně. Hledání nečekaných souvislostí. Povídání o kultuře. Fotografie. Zejména fotoblogy jsou k nalezení také na adrese: http://trizuljak.blog.idnes.cz/

Výtvarný umělec zabývající se spoustou dalších zbytečností. Přípravou domácích a mezinárodních uměleckých projektů, fotografováním, psaním. Ale hlavně katastroficky beznadějný sluníčkář. Diletantský, naivní Medvídek Pú, který do všeho kafrá a ničemu nerozumí. Jinými slovy: Říká šéf bandy gaunerů mladému hrdinovi: "Od začátku jste mi byl podezřelý. Vám cosi dobrého přímo kouká z očí!" (citát z dobrodružného filmu)

REPUTACE AUTORA:
10,20 (VIP)

Seznam rubrik