Těch divokých jezdců je mi opravdu líto

čtvrtek 26. prosinec 2013 21:52

Byli to vlastně utiskovaní nešťastníci, vždyť jejich svoboda volně se projevit byla hrubě omezena

V těchto dnech jsem si znovu prohlížel fotografie z Betléma, něco na internetu, něco ve vlastním archivu. Připomněl jsem si zážitky z návštěvy té podivuhodné země.
V Betlémě vás uhodí do očí vzhled průčelí baziliky Božího narození. Nevědět, že je tam kostel, ani byste ho nehledali, snad jen obrys trojúhelníkového tympanonu s křížem napoví... Není těžké představit si mnohokrát opakované cykly destrukce a různě lepených úprav.

Průčelí baziliky Narození v BetléměPrůčelí baziliky Narození v Betlémě (zdroj snímku: wikipedia/comons)

Něco málo ke starší historii: Počátkem 6. století byl zničen původní kostel, který dala vybudovat císařovna Helena. Dnešní podoba pětilodní baziliky by měla pocházet rovněž ze 6. stol. z doby vlády císaře Justiniána. V roce 614 dobyli Betlém Peršané, ale baziliku Narození ušetřili. Údajně proto, že na průčelí bylo vyobrazení perských mágů (Tří králů, jak praví pozdější tradice). Krátce nato, už v roce 637, dostala země a s ní i Betlém muslimské vládce, ale chalífa Umar ibn al-Chattáb se zaručil, že nebude omezovat právo křesťanů na užívání baziliky. (Zdroje např: http://www.ingema.net/in2001/clanek.php?id=996)

betlem_bazilika_narozeni_interier.jpgInteriér baziliky Božího narození (fotografie M.T.)

 

Dveře pokory
Dveře pokory
(Snímek je do blogu umístěn přímým proklikem na adresu: http://krestane-zide.info/modules/rmgallery/uploads/media5/177.jpg)

Nápadně malý je vstup, "Dveře pokory" vysoké cca 140 cm. Dospělý člověk se musí řádně sehnout, aby jimi prošel. Prý bylo kdysi dávno "dobrým zvykem" že chrabří bojovníci vjížděli dovnitř na koních jen tak z rozmaru, aby dali najevo, jak velice si posvátného místa váží. Na takové počínání se nemohl dívat sultán, a tak nechal hlavní vchod zazdít a ponechat jen vstup velice těsný a nízký. Přepisuji, co jsem slyšel od průvodců, nevím naprosto jistě, zda se jedná o příběh s reálným historickým základem. Ale řekl bych, že je mi těch nádherně nespoutaných lidiček líto... Vždyť jejich svoboda projet se na koni kudy se jim zachce a dát tak najevo své názory, byla strašlivě omezena. Notabene, když to byli tak vynikající jezdci a válečníci, že ano.

betlem_03.jpgInteriér baziliky Božího narození (fotografie M.T.)

Když ten dávný příběh vztáhnu na současnost, tak opravdu nelze, než litovat ty, jejichž právo urážet jiné a vysmívat se jejich přesvědčení, je nestoudně omezeno psanými i nepsanými zákony. Jsou to fakt utiskovaní chudáci, když je jejich svoboda slova tak krutě potlačována...
Můj osobní náhled na tuto problematiku je následovný: Svobodu slova - svobodu projevit názor - nelze jednostranně odvozovat od práv toho, kdo názor vyslovuje. Naprosto rovnocenně je nutné odvozovat ji také od práv těch, kdo jsou vyjadřovaným názorem jakkoliv zasaženi. Koncept bezbřehé svobody projevu paradoxně nevede ke svobodě, ale k útisku.

 

Vzhledem k vánoční době bych rád přidal několik fotografií nebe nad Betlémem (všechny M.T.)

betlem_02.jpg

 

betlem_04.jpg

 

betlem_06.jpg

 

Marek Trizuljak

Marek Trizuljak

Marek Trizuljak

Úvahy a postřehy o současné společnosti, vesele i vážně. Hledání nečekaných souvislostí. Povídání o kultuře. Fotografie. Zejména fotoblogy jsou k nalezení také na adrese: http://trizuljak.blog.idnes.cz/

Výtvarný umělec zabývající se spoustou dalších zbytečností. Přípravou domácích a mezinárodních uměleckých projektů, fotografováním, psaním. Ale hlavně katastroficky beznadějný sluníčkář. Diletantský, naivní Medvídek Pú, který do všeho kafrá a ničemu nerozumí. Jinými slovy: Říká šéf bandy gaunerů mladému hrdinovi: "Od začátku jste mi byl podezřelý. Vám cosi dobrého přímo kouká z očí!" (citát z dobrodružného filmu)

REPUTACE AUTORA:
10,20 (VIP)

Seznam rubrik