"Člověk se musí bránit proti tomu zlu, na které právě stačí“

čtvrtek 16. leden 2014 12:46

Jan Palach, fotografie z průkazu. Zdroj obrázku wikipedia

Vzpomínka u příležitosti 45. výročí úmrtí Jana Palacha

I po tak dlouhé době (bez pěti let půstoletí) zůstává Palachův čin silně přítomný jako PRO VOCATIO v dávném antickém smyslu - Výzva k zaujetí stanoviska. Konfrontace s naším každodenním životem a postoji. Čin, který stále zanechává pečeť v mysli a paměti zejména u těch, kdo tu dobu zažili. Zůstává také jako důkaz, že jednoduché prvoplánové odpovědi - natož jednoduché a prvoplánové soudy - jsou málokdy ty správné. Jan Palach vykonal v mimořádné době mimořádně velkou věc. Plytké, rychlé odsudky o "sebevraždě" jsem od začátku považoval za nemístné a velice souhlasím s názorem, že se jednalo důkladně zvážený skutek, který vycházel z hlubokých a ušlechtilých pohnutek. Obětování vlastního života - sebeobětování.


       "Postoj svobodného člověka volajícího po pravdě a spravedlnosti", jak je uvedeno v pozvánce na vzpomínkovou akci, která proběhne v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v době od 16. ledna do 5. března 2014. Oběť Jana Palacha je věcí natolik silnou a svým dosahem absolutní, že není snadné o ní mluvit. A přesto, či právě proto je potřebné ji připomínat. Svoboda nikdy není jen tak automaticky, sama od sebe. Její ohrožení přichází často vinou nepozornosti a lhostejnosti, vinou otupění a zploštění života. Vážným rizikem pro svobodu je také nezvládaná agresivita ve vztazích, či sváry a vzájemné rozeštvání ve společnosti. 

       Jan Palach není jenom postavou pro pomníky a vzpomínkové akce. Rozměrem a podstatou svého činu je mnohem více aktuální, než se zdá. Řečeno jeho slovy: "Člověk se musí bránit proti tomu zlu, na které právě stačí“.

 

 

Marek Trizuljak

Marek Trizuljak

Marek Trizuljak

Úvahy a postřehy o současné společnosti, vesele i vážně. Hledání nečekaných souvislostí. Povídání o kultuře. Fotografie. Zejména fotoblogy jsou k nalezení také na adrese: http://trizuljak.blog.idnes.cz/

Výtvarný umělec zabývající se spoustou dalších zbytečností. Přípravou domácích a mezinárodních uměleckých projektů, fotografováním, psaním. Ale hlavně katastroficky beznadějný sluníčkář. Diletantský, naivní Medvídek Pú, který do všeho kafrá a ničemu nerozumí. Jinými slovy: Říká šéf bandy gaunerů mladému hrdinovi: "Od začátku jste mi byl podezřelý. Vám cosi dobrého přímo kouká z očí!" (citát z dobrodružného filmu)

REPUTACE AUTORA:
10,20 (VIP)

Seznam rubrik