Ukrajina dnešních dnů, Palach a památka obětí holocaustu

úterý 28. leden 2014 12:57

Souběh událostí a dat, starých i současných, s jednoznačným varováním.

V italštině se používá výraz "coincidenza", u nás by to možná znělo koincidence - Časový a významový souběh.

27. leden je Mezinárodním dnem památky obětí holocaustu. Je spojený s výročím osvobození vyhlazovacího tábora Osvětim-Březinka (Auschwitz-Birkenau), letos šedesátým.
25. ledna bylo 45. výročí pohřbu Jana Palacha. Zaujal mě příběh fotografa, který jel do Všetat, ale byl s mnoha dalšími zadržen v budově tamního nádraží a byl společně s dalšími svědkem policejních násilností, jejichž zjevným cílem byla snaha o zastrašení. Existuje řada dalších svědectví o tvrdém postupu režimu vůči lidem, kteří chtěli J. Palachovi vzdát úctu. Je také dobře známé, co se dělo v lednu 1989. Palachův týden ukázal vůli občanů veřejně projevit odpor vůči režimu navzdory represím. Tolik k časové blízkosti dvou výročí zdánlivě nesouměřitelných... Ale jen zdánlivě.
To, co se děje v Ukrajině v těchto dnech, se v něčem podobá událostem u nás letech 68/69 a 89. I proto a nejenom proto nám to nemůže být lhostejné. Obrazy násilí na ulicích, těžkooděnci, snaha potlačit odpor občanů brutálními metodami. Zajímavou souvislostí je také přístup mocenské struktury k právu. Pro hrubost a násilí, či přímo teror, se hledá opora v zákonech, které jdou proti právu, proti člověku a proti lidskosti jako takové. Vím, že srovnávám věci těžko souměřitelné, ale podstata je stejná, ať vzpomeneme norimberské zákony, či pendrekový zákon, anebo na míru šité zákony současné ukrajinské moci, která si tím opatřila nástroj k "legalizaci" krvavých zákroků vůči opozici.
To je to, co tři zdánlivě nesouvisející události spojuje: Vždy, když se proti lidem postaví ozbrojená, uniformovaná mašinerie, jde najednou o všechno: Jde o svobodu a nakonec o holý život. Jak ukazuje druhá světová válka a holokaust, či běsnění komunistických režimů v mnoha zemích, zejména v těch velkých na Východě, v konečných důsledcích jde o život obrovského počtu lidí.

__________________________________________________________________________________

Pod čarou, odkaz na album Jana Šibíka s aktuálními snímky z Kyjeva, i když je možné, že se to všem nemusí zobrazit.

 

 

Marek Trizuljak

Marek Trizuljak

Marek Trizuljak

Úvahy a postřehy o současné společnosti, vesele i vážně. Hledání nečekaných souvislostí. Povídání o kultuře. Fotografie. Zejména fotoblogy jsou k nalezení také na adrese: http://trizuljak.blog.idnes.cz/

Výtvarný umělec zabývající se spoustou dalších zbytečností. Přípravou domácích a mezinárodních uměleckých projektů, fotografováním, psaním. Ale hlavně katastroficky beznadějný sluníčkář. Diletantský, naivní Medvídek Pú, který do všeho kafrá a ničemu nerozumí. Jinými slovy: Říká šéf bandy gaunerů mladému hrdinovi: "Od začátku jste mi byl podezřelý. Vám cosi dobrého přímo kouká z očí!" (citát z dobrodružného filmu)

REPUTACE AUTORA:
10,20 (VIP)

Seznam rubrik