Jsou chvíle, kdy nelze mlčet

pondělí 8. únor 2016 19:55

Glosa. Aneb co si myslím o "vlastencích" á la Česko šutry na hlavy Čechů

Jsou chvíle, kdy je třeba se ozvat. Možná máme pocit, že nemůžeme nic ovlivnit, ale není to tak. Svým mlčením ovlivňujeme až příliš mnoho věcí. Pokud zůstaneme neteční vůči projevům otevřeného násilí na veřejnosti a signálům podněcování k němu, vůči hrubnutí a násilnické hlučnosti verbálních projevů, můžeme s jistotou čekat jediné: Bude hůř a budeme muset trpce konstatovat, že si za to můžeme sami. Ti, kdo (jak se zdá) prahnou po násilí a rozvratu, zkoušejí kam až mohou zajít. Když jim to či ono projde, příště si troufnou víc. Nechali jsme až příliš snadno projít demonstraci se šibenicemi a další, svojí vnitřní podstatou velmi nebezpečné excesy. Co může následovat, je už vidět. Začaly lítat kameny. Že máme v poslední době opakovaně ostudu v očích civilizovaného světa, je jedna věc. Ale druhou, až příliš vážnou věcí je hrozba postupné ztráty pokojných a svobodných demokratických poměrů. Údajní "vlastenci" hýřící rétorikou o zájmech naší země, ji ve skutečnosti svým konáním ohrožují nejvíce ze všech. Co se stane, když se manýra násilí rozšíří jako nezvladatelný požár, ukazuje například Čapkova Bílá nemoc.

Házením kamenů a zápalných lahví se nic nevyřeší. Je třeba vytrvale posilovat v naší zemi vládu zákona a dobře uspořádané poměry. Je třeba koncepčně pracovat na posílení bezpečí, k čemuž je potřebný klid. Vnitřně rozdělení, rozleptaní nenávistí, osamělí a izolovaní neobstojíme. Největší šance pro nás spočívá ve svornosti. Jak doma, tak ve vztahu s dalšími civilizovanými zeměmi, v kordinovaném postupu, ve schopnosti řešit závažné otázky dnešní doby společně s nimi. A také zcela nezbytně potřebujeme vést uvnitř naší společnosti pokojný rozhovor.

 

Otazníky

"Můj a tvůj pohled" Objekt vytvořený z místního materiálu ve volné přírodě, v rámci mezinárodního výtvarného symposia Altre Memorie, jako vzpomínka na události první světové války. Valbruna, severní Itálie, v jednom z míst rakousko italské fronty (Val Saisera).
Dva otazníky zaklesnuté do sebe mohou symbolizovat jak konflikt dvou odlišných pozic, tak i místo, v jehož středu je možné se setkat, vést rozhovor o rozdílných pohledech. A také symbolicky projít do pozice toho druhého, zkusit nahlédnout problém jeho očima.

 

 

Marek Trizuljak

Související články


Marek Trizuljak

Marek Trizuljak

Úvahy a postřehy o současné společnosti, vesele i vážně. Hledání nečekaných souvislostí. Povídání o kultuře. Fotografie. Zejména fotoblogy jsou k nalezení také na adrese: http://trizuljak.blog.idnes.cz/

Výtvarný umělec zabývající se spoustou dalších zbytečností. Přípravou domácích a mezinárodních uměleckých projektů, fotografováním, psaním. Ale hlavně katastroficky beznadějný sluníčkář. Diletantský, naivní Medvídek Pú, který do všeho kafrá a ničemu nerozumí. Jinými slovy: Říká šéf bandy gaunerů mladému hrdinovi: "Od začátku jste mi byl podezřelý. Vám cosi dobrého přímo kouká z očí!" (citát z dobrodružného filmu)

REPUTACE AUTORA:
10,20 (VIP)

Seznam rubrik