Skrytá, každodenní napínavost...

pondělí 26. září 2016 10:15

K 90. narozeninám aneb o jednom naplněném životě

 

25. 9. 2016Bratislava, oslava narozenin v kruhu rodiny, 25. 9. 2016

 

Uznávám, že blog není tím nejvhodnějším místem pro výrazně osobní sdělení svázané s rodinou. Včetně možných výtek subjektivního pohledu. Psal jsem o životě, názorech a práci svojí matky několikrát a riskuji, že se budu opakovat. Rád bych proto ocitoval (v redigované podobě) text publikovaný v roce 2013:

E.T.Eva Trizuljaková při slavnostní prezentaci knihy pamětí. Reflektuje v ní různé etapy svého života od dětství za první republiky, přes válečné období a dobu komunizmu až po současnost. A také příhody z rodinného života a umělecké dráhy své i svého manžela Alexandra Trizuljaka.

Pokusím se svůj pohled objektivizovat, nakolik to jenom jde. Na obecné rovině můžeme mluvit o lidech (zhruba generace mých rodičů), kteří zažili řadu změn v rychle se střídajících intervalech: Narodili se za první republiky, na prahu mládí je zastihla válka a krátce po ní nástup komunistického režimu. Pak přišlo velmi důležité nadechnutí ve druhé polovině 60. let (pro tuto generaci v nejlepším, zralém tvůrčím věku). Skončilo to bolestivým vyražením dechu: Ruskou okupací r. 1968 a následnou denormalizací, jíž se zvráceně říkalo "normalizace". Nakonec také přišla radost ze znovunabyté svobody a mnozí se ještě stačili zapojit do úsilí o obnovu společnosti. Velká část optimizmu z počátku devadesátých let je dávno pryč, ale není možné zahořknout, rezignovat, vzdát se. Každodenní napínavost takového života je skrytá, uchovává se v nitru. Většinou se o ní nemluví, až na vzácné výjimky.

V každodenní "cele"

Jak se stalo, že lidé dané generace přežili popsané změny a jakými cestami se to dělo, to už je velký počet jednotlivých příběhů. Zde na blogu se objevily články s otázku, kdo je je tím "osmým statečným". Jsem přesvědčen, že osmým statečným jsou zástupy normálních lidí, jimž všechny ty změny režimů kráčely po hřbetu. V ještě užším smyslu jsou to ženy, matky, které dokázaly v nejrůznějších dobách vychovat děti a udržet (obrazně řečeno) oheň v rodinném krbu. Co příběhy "osmých statečných" spojuje, je tichý, neokázalý, ale pevný charakter, který spočívá ve věrnosti základní životní linii. V zodpovědnosti vůči životu a vůči vlastnímu svědomí. V tom, že nikdy nezahodili flintu do žita. Možná právě to je jednou z příčin, proč se nezřídka dožívají vyššího věku. A k tomu všemu bych určitě přidal celoživotní altruizmus, neutuchající zájem o jiné.
Propojení bohatého (občas i napínavého) privátního života s uměleckou tvorbou a úsilím pomoct svými myšlenkami a publikační činnostií změně společnosti k lepšímu, je také jednou z výrazných charakteristik Evy Trizuljakové.

 

Pracovní zátiší z ateliéru

 

vystava.jpg

Na výstavě starších prací, tapiserií na historické motivy. Bratislava, na jaře r. 2013

 

vyst_2006.jpgVýstava z roku 2006, v pozadí závěsná tapiserie Evy Trizuljakové a v popředí figurální plastika manžela, sochaře Alexandra Trizuljaka

 

Závěrem pastely a textilní koláže z tvorby E.T. z nedávných let

120_2100.JPG

 

308_0825.jpg

 

collage_14.jpg

 

DSC01414.JPG

 

collage_06.jpg

 

01

 

 

Marek Trizuljak

Marek Trizuljak

Marek Trizuljak

Úvahy a postřehy o současné společnosti, vesele i vážně. Hledání nečekaných souvislostí. Povídání o kultuře. Fotografie. Zejména fotoblogy jsou k nalezení také na adrese: http://trizuljak.blog.idnes.cz/

Výtvarný umělec zabývající se spoustou dalších zbytečností. Přípravou domácích a mezinárodních uměleckých projektů, fotografováním, psaním. Ale hlavně katastroficky beznadějný sluníčkář. Diletantský, naivní Medvídek Pú, který do všeho kafrá a ničemu nerozumí. Jinými slovy: Říká šéf bandy gaunerů mladému hrdinovi: "Od začátku jste mi byl podezřelý. Vám cosi dobrého přímo kouká z očí!" (citát z dobrodružného filmu)

REPUTACE AUTORA:
10,20 (VIP)

Seznam rubrik