Mluvte pravdu

úterý 1. listopad 2016 20:22

Podle "morální teologie feldkuráta Katze" posmrtný život MUSÍ existovat, protože jinak bychom se nikdy nedozvěděli, jestli pan mluvčí mluví pravdu

 

"Mluvte pravdu" vzkázal Jiří Brady krátce před odletem.
Domnívám se, že to není jenom vzkaz pro Hrad. Jsou to slova adresovaná celé naší společnosti.
Aniž bych kdy byl "plamenným husitou", mám v úctě historii naší země a vím, že v ní máme člověka, který si nesmírně vážil hodnotu pravdy1/. Bylo to v době na přelomu středověku a novověku, kdy hodnota jednotlivce a jeho svědomí začínala vystupovat do popředí. Husovým tématem byla - a dodnes je - pravda. Umíral s přesvědčením, že nemůže od pravdy ustoupit2/.
_________________________________________________________
1/ "Husův důraz na mravní ryzost, lásku k pravdě a věrnost hlasu svědomí je živým poselstvím i pro naši dobu." (Společné prohlášení kardinála Miloslava Vlka a synodního seniora Pavla Smetany) zdroj

2/ "...je to zejména jeho morální odvaha, která z něj tváří v tvář protivenstvím a smrti učinila postavu zvláštního významu pro český národ..." (Jan Pavel II. o Janu Husovi) zdroj
_________________________________________________________


Zcela určitě je dnes čas znovu se zabývat důstojností jedince ve vztahu k systému.
Je skvělé, že "vetchý stařík drobné postavy", což je téměř synonymem slabosti a snadné vyvratitelnosti, umí projevit sílu osobnosti a mravní převahu dvěma jednoduchými slovy. Může si to plným právem dovolit, aniž by tu "převahu" chtěl jakkoliv předvádět. Ve všech veřejných projevech a rozhovorech se pan Brady projevuje jako prostý a skromný člověk, často zdůrazňuje, že nejde o něj samotného. Také proto je tak hodnověrný.

Tohle je příběh o svobodném světě, v němž se zdánlivě slabý jedinec může vzepřít nabubřele sebejisté mašinerii. Jednou z podstatných hodnot svobodné společnosti - těch hodnot, o jejichž obraně se dnes zeširoka mluví - je důstojnost osoby, hodnota života jedince, ochrana jeho práv, respekt k jeho přesvědčení. Proto také jedinec není jakýsi "pan Nikdo", ale je vůči státu a jeho reprezentativním strukturám rovnocenným partnerem. Tohle je jeden ze základních pilířů svobodné demokratické společnosti. Mám radost, že naše společnost, jak občané, tak různé instituce, z nichž se skládá, projevila svým vztahem k panu Bradymu, že si toto základní demokratické smýšlení stále uchovává.

Předání medaile Univerzity Palackého Olomouc, v Praze na Staroměstském náměstí
Předání medaile Univerzity Palackého Olomouc, v Praze na Staroměstském náměstí
Zdroj: http://www.zurnal.upol.cz/zprava/clanek/jiri-brady-dostal-medaili-up/

Kufřík Hany Bradyové, zdroj fotografie Lidovky.cz


Na závěr vyzvednu obraz dvou zavazadel - na jedné straně kufřík Hany Bradyové, který zbyl jako poslední stopa jejího tragického osudu a na druhé kufr plný vyznamenání, který si nyní její bratr Jiří odnáší z rodné země. Je to mimořádný, nadčasový symbol. Téměř hmatatelný důkaz o tom, že ve světě existuje a působí vyšší spravedlnost.

  

Marek Trizuljak

Marek Trizuljak

Marek Trizuljak

Úvahy a postřehy o současné společnosti, vesele i vážně. Hledání nečekaných souvislostí. Povídání o kultuře. Fotografie. Zejména fotoblogy jsou k nalezení také na adrese: http://trizuljak.blog.idnes.cz/

Výtvarný umělec zabývající se spoustou dalších zbytečností. Přípravou domácích a mezinárodních uměleckých projektů, fotografováním, psaním. Ale hlavně katastroficky beznadějný sluníčkář. Diletantský, naivní Medvídek Pú, který do všeho kafrá a ničemu nerozumí. Jinými slovy: Říká šéf bandy gaunerů mladému hrdinovi: "Od začátku jste mi byl podezřelý. Vám cosi dobrého přímo kouká z očí!" (citát z dobrodružného filmu)

REPUTACE AUTORA:
10,20 (VIP)

Seznam rubrik