90 milionů obětí na lidských životech...

pondělí 7. listopad 2016 23:42

K 99. výročí "říjnové revoluce, která byla de facto v listopadu". Připomínat je třeba.


"Komunisty ovládané státy vždy propadaly politické despocii, ekonomické stagnaci a kulturnímu zaostávání. K prosazení své moci komunistické strany používají teroristické
metody a podle nejvyšších odhadů se celosvětový počet jejich obětí může blížit až ke 100 milionům mrtvých". (cit. wikipedia).

Střízlivější odhady mluví o zhruba 90 milionech obětí. Přesného počtu se nelze dobrat. Tím spíše, že pro komunistické režimy (včetně jejich nástupců) platí, že tají všechno, co jen mohou, nechtějí otevřít archivy a brání plnému poznání ve věci vlastních zvěrstev. Také se pravděpodobně nikde ve světě nestalo, že by komunisté naplno uznali svoji vinu a provedli hlubokou sebereflexi. Jakási vágní omluva "za přehmaty a omyly minulosti" se snad aspoň někde přihodila, ale komunistické strany se nezřekly ideologie, která ke všem těm strašlivým věcem vedla.
Typický komunisty řízený stát udržuje permanentní válku proti "vnitřnímu nepříteli". V novodobé historii neexistuje žádná jiná ideologie, která by se při svém praktickém uplatňování vyznačovala tak obrovským počtem obětí na vlastním obyvatelstvu (k absolutní bestialitě to dovedl např. Pol Potův režim). Koncentrační tábory jako nástroj teroru proti vlastnímu, domácímu obyvatelstvu, jsou Leninovým vynálezem. Tento "nástroj" byl v dalším vývoji doveden k formě zvráceného "ekonomického" prostředku, jímž se zajšťovala otrocká práce (v mnohamilionových počtech otroků). Nacisté se při budování koncentráků pilně učili od stalinského režimu.
V
zdor mírové rétorice má komunisty řízený stát agresivní a expanzivní DNA. Snad až záměrně se dnes málo mluví o přímé spoluvině hiterovského Německa a Sovětského svazu na rozpoutání druhé světové války. (Zdroj: například kniha historika T. Snydera "Krvavé země")
A pokud je komunistický stát mnohonárodnostní, je jeho historie také provázena krutým zacházením s tzv. "národnostními menšinami", přesidlováním a genocidou. Za všechny příklady zmíním aspoň hladomor na Ukrajině 1932-33, s počtem obětí v řádu milionů.


 
"V období 
1948  1989 Komunistická strana Československa ovládala tehdejší Československo. Zákonem č. 198/1993 Sb. ze dne 9. července 1993 O protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu byl komunistický režim v Československu označen za protiprávní a zavrženíhodný"
. (cit. wikipedia)

Zmiňuji věci obecně známé a snadno dohledatelné. Každý, kdo má zájem, může si k tomu najít další fakta či nahlédnout třeba do dokumentů Ústavu pro studium totalitních režimů.
Mým záměrem je jediné. Aby se nezapomínalo. Abychom i v dnešních situacích věděli o velkých, skutečných rizicích, jež se nesmí bagatelizovat. Není vůbec dobré, aby naši politici (za neskrývané podpory KSČM!) dnes koketovali s jakýmikoliv náznaky "obratu zpět", do divných a neprůhledných závazků se světem, který se příliš nezměnil a žádnou velkou ochotu ke změně neprojevuje.
Od přelomu v listopadu 1989 jsme se za výrazného společenského konsenzu přihlásili k svobodnému světu, který mezi mnohým jiným zná a ctí hodnotu lidského života, stojí na úctě k přesvědčení a právům člověka. Také jsme přijali partnerské závazky s tímto světem nás spojující a byl to proces, na němž naše společnost cílevědomě pracovala. Obrovskou radost, že jsme se vymanili z područí komunistické nadvlády a z vazalství vůči okupantské mocnosti, si pamatuji dodnes. Velká část z ní mi stále zůstává.


 

Marek Trizuljak

Marek Trizuljak

Marek Trizuljak

Úvahy a postřehy o současné společnosti, vesele i vážně. Hledání nečekaných souvislostí. Povídání o kultuře. Fotografie. Zejména fotoblogy jsou k nalezení také na adrese: http://trizuljak.blog.idnes.cz/

Výtvarný umělec zabývající se spoustou dalších zbytečností. Přípravou domácích a mezinárodních uměleckých projektů, fotografováním, psaním. Ale hlavně katastroficky beznadějný sluníčkář. Diletantský, naivní Medvídek Pú, který do všeho kafrá a ničemu nerozumí. Jinými slovy: Říká šéf bandy gaunerů mladému hrdinovi: "Od začátku jste mi byl podezřelý. Vám cosi dobrého přímo kouká z očí!" (citát z dobrodružného filmu)

REPUTACE AUTORA:
10,20 (VIP)

Seznam rubrik