Á Dieu, Bigbloger

středa 21. prosinec 2016 08:42

Věci končí a začínají. Neměla by však nikdy skončit lidskost a namísto ní začít jakási temná, barbarská doba. Proto ten pozdrav: Á Dieu - s Bohem.Nepatřím mezi služebně nejstarší blogery na Lidovkách, ale i tak bych rád vyjádřil poděkování za těch přibližně 5 let možnosti zde publikovat. Nezdá se to, ale je to kus života. Nejvíce ze všeho si vážím několika přátelských, inteligentních a vtipných lidí s otevřenou myslí,  s nimiž jsem se zde potkal.

Asi jedinou potíží zde byla praktická nemožnost obrany proti agresivním diskutujícím. Dle mého pozorování a také z odezvy od řady přátel, kteří měli zájem články na BigBlogeru číst a účastnit se dění, byla agresivita v diskusích vysloveně destruktivní a byla hlavním faktorem, který hodně lidí odradil jak od psaní blogů, tak od účasti na hovoru. Dle mého soudu se administrace mohla a měla věnovat kultivaci zdejšího blogového prostředí důsledněji a cílevědoměji. Jde spíše o systémovou pomoc, aby konkrétní osoby, pověřené nelehkým a nepopulárním úkolem zasahovat dle potřeby do dění, měly dostatečnou morální oporu. A také, aby měly po ruce dostatečné prostředky. Adminky měly dobrou vůli, maximální snahu o nestrannost a mnohdy až nekonečnou trpělivost, ale problém bohužel přerůstal technické možnosti, které měly k dispozici.
Mezitím se však také doba a informační technologie posunuly jinam: vypadá to, že fenomén blogu je na ústupu. Ale paradoxně může platit i opak. V hrubnoucí době, která se vážně potýká s pokušením lži a propagandy, se může stát velmi vzácným každý kousek prostoru pro svobodné vyjádření občanských názorů. A to je, vedle lidského setkávání, druhý z podstatných důvodů, proč mi je líto, že zdejší blogový portál končí.

 

První výtisk Lidových novin z roku 1893
První výtisk Lidových novin z roku 1893 (zdroj wikipedia commons)


Lidové noviny mají dlouholetou demokratickou tradici.
Právě proto jim nepřál komunistický režim. Je skvělé, že Lidovky dokázaly na svoji demokratickou tradici navázat samizdatovými aktivitami ke konci 80. let. Také jejich oficiální činnost od roku 1989 měla výrazný punc kulturnosti a slušnosti. Proto mnozí očekávali totéž od blogu. Ale jsme takoví, jací jsme, což se týká nás všech - publikujících autorů, čtenářů a účastníků diskuse. Společnost devastovaná po čtyřicet let totalitním režimem měla a dosud má své rezervy. Například v (ne)umění dialogu. A ve zvláštním, tvrdošíjném odmítání představy, že veřejný rozhovor má svá pevná pravidla podobná pravidlům silničního porovozu, bez nichž by zavládl chaos.

 

Lidovým novinám v internetové i tištěné podobě přeji, aby do budoucna byly pokračováním výše zmíněné kulturní a demokratické tradice. Určitě bych si to přál za sebe osobně, ale nejvíce to potřebuje naše společnost.

Přeji vám vše dobré.
Hezké sváteční dny a šťastný, nadějný Nový rok!

  

Marek Trizuljak

Marek Trizuljak

Marek Trizuljak

Úvahy a postřehy o současné společnosti, vesele i vážně. Hledání nečekaných souvislostí. Povídání o kultuře. Fotografie. Zejména fotoblogy jsou k nalezení také na adrese: http://trizuljak.blog.idnes.cz/

Výtvarný umělec zabývající se spoustou dalších zbytečností. Přípravou domácích a mezinárodních uměleckých projektů, fotografováním, psaním. Ale hlavně katastroficky beznadějný sluníčkář. Diletantský, naivní Medvídek Pú, který do všeho kafrá a ničemu nerozumí. Jinými slovy: Říká šéf bandy gaunerů mladému hrdinovi: "Od začátku jste mi byl podezřelý. Vám cosi dobrého přímo kouká z očí!" (citát z dobrodružného filmu)

REPUTACE AUTORA:
9,56 (VIP)

Seznam rubrik